Косовський Леонід Миколайович

Судочинство у цивільних справах з іноземним елементом

2017

Косовський Л. М. Судочинство у цивільних справах з іноземним елементом [Текст]: монографія / Л. М. Косовський; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків: Право, 2017. - 300 с.

К2-192613

Монографію присвячено дослідженню загальнотеоретичних і практичних засад судочинства у цивільних справах з іноземним елементом, розкрито загальну характеристику та види іноземного елементу в цивільному судочинстві України, підстави та принципи визначення підсудності цивільно-правових спорів, засади визначення матеріального права, що має застосовуватися при вирішенні спорів. Досліджено специфіку позову в цивільних справах з іноземним елементом, процесуальний порядок його пред'явлення та відкриття провадження; мету та завдання провадження до судового розгляду, а також особливості стадії судового розгляду цієї категорії справ та особливості ухвалення судового рішення.

Для науковців, суддів, адвокатів, інших практичних працівників, студентів юридичних вищих навчальних закладів.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у жовтні 2017

 

Останні надходження

Донцов Дмитро Іванович
Кленсі Том
Хитра Олена Володимирівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання