Афтанділянц, Євгеній Григорович

Наноматеріалознавство

2015

Наноматеріалознавство [Текст]: [підруч. для студентів техн. та технол. напрямів підгот. та спец. ВНЗ України III-IV рівнів акредитації] / Є. Г. Афтанділянц, О. В. Зазимко, К. Г. Лопатько. - 1-ше вид. - Херсон: Олді-плюс, 2015. - 549 с.: іл.

К2-184564

Підручник «Наноматеріалознавство» написаний для студентів технічних та технологічних напрямів підготовки та спеціальностей вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Наведені закономірності формування нанооб'єктів у газі, рідині та твердій фазі. Представлені хімічні (осадження солей з наступним підновленням, термічне розкладення, золь-гель-технологія, синтез нанодисперсій на основі органічних водорозчинних рідин, плазмохімічний синтез, плазменно-активоване хімічне газофазне осадження) та фізичні (випаровування та конденсація, механічне розмелювання, детонаційний (вибуховий) синтез. ерозінно-вибухове та електроіскрове диспергування металів) методи отримання наноматеріалів.

Розглянуто будову та дефекти металів і сплавів у нанорозмірному стані, діаграми стану подвійних наносистем. процеси формування структури металевих нанооб'єктів та їх сполук.

Наведено класифікацію та механічні властивості нанооб'єктів та наноматеріалів. Надано ефективність застосування нанооб'єктів та наноматеріалів у агропромисловому комплексі, машинобудуванні, енергетиці, металургії, будівництві та медицині.

Показані екологічні аспекти застосування нанооб'єктів та наноматеріалів.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у лютому 2016

 

Останні надходження

Яворська, Надія Петрівна
Федорчак, Олексій Євстахійович
Макстон, Ґрем
Семихат, Віктор Дмитрович
Волошин, Любов Василівна
Шактер, Рафаель
Почепцов, Георгий Георгиевич
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання