Афтанділянц, Євгеній Григорович

Наноматеріалознавство

2015

Наноматеріалознавство [Текст]: [підруч. для студентів техн. та технол. напрямів підгот. та спец. ВНЗ України III-IV рівнів акредитації] / Є. Г. Афтанділянц, О. В. Зазимко, К. Г. Лопатько. - 1-ше вид. - Херсон: Олді-плюс, 2015. - 549 с.: іл.

К2-184564

Підручник «Наноматеріалознавство» написаний для студентів технічних та технологічних напрямів підготовки та спеціальностей вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Наведені закономірності формування нанооб'єктів у газі, рідині та твердій фазі. Представлені хімічні (осадження солей з наступним підновленням, термічне розкладення, золь-гель-технологія, синтез нанодисперсій на основі органічних водорозчинних рідин, плазмохімічний синтез, плазменно-активоване хімічне газофазне осадження) та фізичні (випаровування та конденсація, механічне розмелювання, детонаційний (вибуховий) синтез. ерозінно-вибухове та електроіскрове диспергування металів) методи отримання наноматеріалів.

Розглянуто будову та дефекти металів і сплавів у нанорозмірному стані, діаграми стану подвійних наносистем. процеси формування структури металевих нанооб'єктів та їх сполук.

Наведено класифікацію та механічні властивості нанооб'єктів та наноматеріалів. Надано ефективність застосування нанооб'єктів та наноматеріалів у агропромисловому комплексі, машинобудуванні, енергетиці, металургії, будівництві та медицині.

Показані екологічні аспекти застосування нанооб'єктів та наноматеріалів.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у лютому 2016

 

Останні надходження

Мелехов Андрей
Братичак Михайло Миколайович
Індутний Володимир Васильович
Эрл Томас
Моргун, Алла Серафимівна
Вікінг Мік
Соколюк Людмила Данилівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання