Наука, технології, інновації

2017

Наука, технології, інновації = Science, technologies, innovations: наук. журн. / Укр. ін-т наук.-техн. експертизи та інформ., Ін-т дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва, Держ. вищ. навч. закл. ''Укр. держ. хім.-технол. ун-т''. - Київ: УкрІНТЕІ, 2017 - №3. - Виходить 4 рази на рік.


Ексклюзивне видання для наукової еліти України. На сторінках журналу публікуються роботи науковців, які здійснюють дослідження у галузях економічних і технічних наук. У журналі висвітлюються найактуальніші питання науково- технічної діяльності, інтелектуальної власності, державної політики у сфері інноваційного розвитку.

Зал періодичних видань
Надійшло у жовтні 2017

 

Останні надходження

Федоренко Владислав Леонідович
Тараненко Владимир Иванович
Тараненко Владимир Иванович
Магда Евгений Валериевич
Плоский Віталій Олексійович
Коструб Віктор
Савицький Ігор Васильович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання