Наука, технології, інновації

2017

Наука, технології, інновації = Science, technologies, innovations: наук. журн. / Укр. ін-т наук.-техн. експертизи та інформ., Ін-т дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва, Держ. вищ. навч. закл. ''Укр. держ. хім.-технол. ун-т''. - Київ: УкрІНТЕІ, 2017 - №3. - Виходить 4 рази на рік.


Ексклюзивне видання для наукової еліти України. На сторінках журналу публікуються роботи науковців, які здійснюють дослідження у галузях економічних і технічних наук. У журналі висвітлюються найактуальніші питання науково- технічної діяльності, інтелектуальної власності, державної політики у сфері інноваційного розвитку.

Зал періодичних видань
Надійшло у жовтні 2017

 

Останні надходження

Мелехов Андрей
Братичак Михайло Миколайович
Індутний Володимир Васильович
Эрл Томас
Моргун, Алла Серафимівна
Вікінг Мік
Соколюк Людмила Данилівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання