Цивільне законодавство України в умовах адаптації до приватного права ЄС

2017

Цивільне законодавство України в умовах адаптації до приватного права ЄС [Текст]: навч. посіб. / [Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, Н. Ю. Голубєва та ін.]; за заг. ред. Є. О. Харитонова, К. Г. Некіт; Нац. ун-т ''Одес. юрид. акад.''. - Одеса: Юридична література, 2017. - 304 с.

К2-192686

Навчальний посібник призначений забезпечити поглиблене вивчення окремих питань курсу цивільного права, пов'язаних із реформуванням вітчизняного цивільного законодавства в умовах євроінтеграції, він сприяє з'ясуванню питань теоретичного та практичного характеру щодо вітчизняного та зарубіжного цивільного права та законодавства.

Посібник розрахований на використання в навчальному процесі студентами, аспірантами і викладачами юридичних вузів та факультетів. Може також стати у нагоді практичним працівникам.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у листопаді 2017

 

Останні надходження

Федоренко Владислав Леонідович
Тараненко Владимир Иванович
Тараненко Владимир Иванович
Магда Евгений Валериевич
Плоский Віталій Олексійович
Коструб Віктор
Савицький Ігор Васильович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання