Луцюк Павло СергійовичСучасна парадигма юридичної відповідальності у трудовому праві України

2017Луцюк П. С. Сучасна парадигма юридичної відповідальності у трудовому праві України [Текст]: монографія / П. С. Луцюк. - Харків: У справі, 2017. - 500 с.

К2-192881

Монографію присвячено визначенню сучасної парадигми юридичної відповідальності в сучасному трудовому праві України. Цьому сприяють висновки отримані автором в процесі пере¬осмислення та уточнення ним правової природи і змісту юридичної відповідальності, сутності трудових правопорушень та санкцій, особливостей дисциплінарної та матеріальної відповідальності. Автором визначені актуальні проблеми правового регулювання юридичної відповідальності у трудовому праві, особливості притягнення сторін трудових правовідносин до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, а також приділяється увага їх ви¬рішенню. Сформульовані авторські пропозиції з вирішення означених питань стосуються вдосконалення як діючого законодавства про працю, так і проектного трудового законодавства, та враховують позитивні здобутки правового регулювання юридичної відповідальності у трудовому праві європейських держав, розвинених країн Азії та окремих постсоціалістичних країн.

Робота розрахована на широке коло читачів: науковців, практиків, аспірантів, докторантів, здобувачів вищої юридичної освіти, а також всіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами трудового права України.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у листопаді 2017

 

Останні надходження

Федоренко Владислав Леонідович
Тараненко Владимир Иванович
Тараненко Владимир Иванович
Магда Евгений Валериевич
Плоский Віталій Олексійович
Коструб Віктор
Савицький Ігор Васильович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання