Луцюк Павло СергійовичСучасна парадигма юридичної відповідальності у трудовому праві України

2017Луцюк П. С. Сучасна парадигма юридичної відповідальності у трудовому праві України [Текст]: монографія / П. С. Луцюк. - Харків: У справі, 2017. - 500 с.

К2-192881

Монографію присвячено визначенню сучасної парадигми юридичної відповідальності в сучасному трудовому праві України. Цьому сприяють висновки отримані автором в процесі пере¬осмислення та уточнення ним правової природи і змісту юридичної відповідальності, сутності трудових правопорушень та санкцій, особливостей дисциплінарної та матеріальної відповідальності. Автором визначені актуальні проблеми правового регулювання юридичної відповідальності у трудовому праві, особливості притягнення сторін трудових правовідносин до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, а також приділяється увага їх ви¬рішенню. Сформульовані авторські пропозиції з вирішення означених питань стосуються вдосконалення як діючого законодавства про працю, так і проектного трудового законодавства, та враховують позитивні здобутки правового регулювання юридичної відповідальності у трудовому праві європейських держав, розвинених країн Азії та окремих постсоціалістичних країн.

Робота розрахована на широке коло читачів: науковців, практиків, аспірантів, докторантів, здобувачів вищої юридичної освіти, а також всіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами трудового права України.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у листопаді 2017

 

Останні надходження

Мелехов Андрей
Братичак Михайло Миколайович
Індутний Володимир Васильович
Эрл Томас
Моргун, Алла Серафимівна
Вікінг Мік
Соколюк Людмила Данилівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання