Зубарева Антоніна Євгенівна

Комітет ООН з прав людини

2017

Зубарева А. Є. Комітет ООН з прав людини [Текст]: монографія / А. Є. Зубарева; за наук. ред. В. М. Репецького; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2017. - 275 с.

К2-192856

Монографію присвячено аналізу міжнародно-правового статусу Комітету ООН з прав людини. Проведено комплексне дослідження організаційно-правових засад діяльності цього органу, його компетенцію та місце Комітету ООН з прав людини у системі інституційного механізму забезпечення прав людини. Проаналізовано перспективи та передумови розгляду Комітетом ООН з прав людини міждержавного спору між Україною та Російською Федерацією стосовно порушень Міжнародного пакту про громадянські та політичні права у 2014-2015 pp. Також: установлено належність до юридичних підстав діяльності Комітету ООН з прав людини положень універсальних міжнародних договорів з прав людини, крім Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966 р., які застосовуються Комітетом у ході його діяльності, в тім числі під час прийняття рішень. Крім того, визначено наявність ознак системності щодо Комітету ООН з прав людини та інших договірних органів із захисту прав людини, керуючись правовими основами їх співробітництва та взаємодії.

Для науковців, викладачів, студентів та усіх, хто цікавиться проблематикою діяльності конвенційних органів, зокрема Комітетом ООН з прав людини.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у листопаді 2017

 

Останні надходження

Федоренко Владислав Леонідович
Тараненко Владимир Иванович
Тараненко Владимир Иванович
Магда Евгений Валериевич
Плоский Віталій Олексійович
Коструб Віктор
Савицький Ігор Васильович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання