Ядерна та радіаційна безпека

2017

Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear Radiation Safety: наук.-техн. журн./ Держ. наук.-техн. центр з ядер. та радіац. безпеки , Держ. ком. ядер. регулювання України, Одес. нац. політехн. ун-т. - Киев: ДНТЦ ЯРБ Держатомрегулювання України.– Засн. у бер. 1998. – 2017. - №3. - Виходить 4 рази на рік.


Журнал поширює наукову й технічну інформацію з теорії загальної безпеки та надійності, фізики активних зон реакторів, термогідравлічних процесів, імовірнісного аналізу безпеки, радіаційного захисту, матеріалознавства й конструкційної надійності обладнання, надійності систем контролю та управління, поводження з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами та джерелами іонізуючих випромінювань. Особлива увага приділяється науковим публікаціям з питань продовження ресурсу експлуатації діючих енергоблоків АЕС, підвищення їх рівня безпеки, будівництва і введення в експлуатацію нових енергоблоків АЕС, перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

Зал періодичних видань
Надійшло у листопаді 2017

 

Останні надходження

Федоренко Владислав Леонідович
Тараненко Владимир Иванович
Тараненко Владимир Иванович
Магда Евгений Валериевич
Плоский Віталій Олексійович
Коструб Віктор
Савицький Ігор Васильович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання