Ядерна та радіаційна безпека

2017

Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear Radiation Safety: наук.-техн. журн./ Держ. наук.-техн. центр з ядер. та радіац. безпеки , Держ. ком. ядер. регулювання України, Одес. нац. політехн. ун-т. - Киев: ДНТЦ ЯРБ Держатомрегулювання України.– Засн. у бер. 1998. – 2017. - №3. - Виходить 4 рази на рік.


Журнал поширює наукову й технічну інформацію з теорії загальної безпеки та надійності, фізики активних зон реакторів, термогідравлічних процесів, імовірнісного аналізу безпеки, радіаційного захисту, матеріалознавства й конструкційної надійності обладнання, надійності систем контролю та управління, поводження з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами та джерелами іонізуючих випромінювань. Особлива увага приділяється науковим публікаціям з питань продовження ресурсу експлуатації діючих енергоблоків АЕС, підвищення їх рівня безпеки, будівництва і введення в експлуатацію нових енергоблоків АЕС, перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

Зал періодичних видань
Надійшло у листопаді 2017

 

Останні надходження

Мелехов Андрей
Братичак Михайло Миколайович
Індутний Володимир Васильович
Эрл Томас
Моргун, Алла Серафимівна
Вікінг Мік
Соколюк Людмила Данилівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання