Екстрена та невідкладна медична допомога

2017

Екстрена та невідкладна медична допомога [Текст]: навч. посіб. / [Бодулев О. Ю., Дикий О. М., Могильник А. І. та ін.]; за заг. ред. Шкурупія Дмитра Анатолійовича; Вищ. держ. навч. закл. ''Укр. мед. стоматол. акад.''. - Вінниця: Нова книга, 2017. - 234 с.: іл.

К4-25987

Посібник складається з 5 розділів, які відповідають вимогам програми з дисципліни ''Екстрена та невідкладна медична допомога'', містить додатки з алгоритмами виконання дій з надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі. До кожного розділу розроблено контрольні питання, ситуаційні задачі і наведено перелік інформаційних посилань. Посібник підготований відповідно до вимог освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики випускників спеціальності ''Медицина'',

Посібник може бути корисний студентам спеціальностей ''Педіатрія'', ''Стоматологія''.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у листопаді 2017

 

Останні надходження

Федоренко Владислав Леонідович
Тараненко Владимир Иванович
Тараненко Владимир Иванович
Магда Евгений Валериевич
Плоский Віталій Олексійович
Коструб Віктор
Савицький Ігор Васильович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання