Апопій Віктор Володимирович

Державна політика розвитку торговельного підприємництва в Україні

2017

Апопій В. В. Державна політика розвитку торговельного підприємництва в Україні [Текст]: монографія / Апопій В. В., Андріїв Н. М.; Львів. торг.-екон. ун-т. - Львів: Растр-7, 2017. - 303 с.: іл.

К2-192948

Монографію присвячено обґрунтуванню наукових засад формування ефективної державної політики розвитку підприємництва в сфері внутрішньої торгівлі України. Досліджено характер сучасно¬го розвитку внутрішньої торгівлі, структурні зміни, особливості підприємництва, умови його розвитку, характеристика конкурентного середовища підприємництва, сутність і зміст державної політики в сфері торговельного підприємництва. Обґрунтовано засади державної політики розвитку конкурентного підприємництва, систему організаційно-економічного та інституціонального забезпечення, стратегічні пріоритети розвитку.

Для науковців, студентів, аспірантів, працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, практичних працівників сфери товарного обігу.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у листопаді 2017

 

Останні надходження

Мелехов Андрей
Братичак Михайло Миколайович
Індутний Володимир Васильович
Эрл Томас
Моргун, Алла Серафимівна
Вікінг Мік
Соколюк Людмила Данилівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання