Апопій Віктор Володимирович

Державна політика розвитку торговельного підприємництва в Україні

2017

Апопій В. В. Державна політика розвитку торговельного підприємництва в Україні [Текст]: монографія / Апопій В. В., Андріїв Н. М.; Львів. торг.-екон. ун-т. - Львів: Растр-7, 2017. - 303 с.: іл.

К2-192948

Монографію присвячено обґрунтуванню наукових засад формування ефективної державної політики розвитку підприємництва в сфері внутрішньої торгівлі України. Досліджено характер сучасно¬го розвитку внутрішньої торгівлі, структурні зміни, особливості підприємництва, умови його розвитку, характеристика конкурентного середовища підприємництва, сутність і зміст державної політики в сфері торговельного підприємництва. Обґрунтовано засади державної політики розвитку конкурентного підприємництва, систему організаційно-економічного та інституціонального забезпечення, стратегічні пріоритети розвитку.

Для науковців, студентів, аспірантів, працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, практичних працівників сфери товарного обігу.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у листопаді 2017

 

Останні надходження

Федоренко Владислав Леонідович
Тараненко Владимир Иванович
Тараненко Владимир Иванович
Магда Евгений Валериевич
Плоский Віталій Олексійович
Коструб Віктор
Савицький Ігор Васильович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання