Чекарева Євгенія Сергіївна

Мовна картина світу в лексико-семантичній системі давньогрецької мови (просторово-часовий аспект)

2017

Чекарева, Є. С. Мовна картина світу в лексико-семантичній системі давньогрецької мови (просторово-часовий аспект) [Текст]: монографія / Є. С. Чекарева. - Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. - 416 с. - ISBN 978-966-285-418-3

ІН2-20314

Монографію присвячено висвітленню питань об’єктивації концептуальних сфер простору і часу в лексико-семантичної системі давньогрецької мови. В ній чітко простежуються риси загальної моделі світу. Проблема вираження просторових і часових відношень на різних рівнях мови залишається відкритою, дискусійною, надаючи широкі можливості для пошуку нових рішень, особливо на матеріалі класичних мов.

Книга призначена для філологів та широкого кола спеціалістів гуманітарного профілю, що цікавляться питаннями класичної філології, лексичної семантики, лінгвокультурології.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у листопаді 2017

 

Останні надходження

Федоренко Владислав Леонідович
Тараненко Владимир Иванович
Тараненко Владимир Иванович
Магда Евгений Валериевич
Плоский Віталій Олексійович
Коструб Віктор
Савицький Ігор Васильович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання