Історія українського війська

2017

Історія українського війська [Текст]: підруч. [для курсантів вищ. військ. навч. закл.] / П. П. Ткачук, С. В. Сидоров, А. І. Харук та ін. - Львів: Нац. акад. сухопут. військ, 2017. - 406 с.

К2-193074

У підручнику на основі аналізу значної джерельної бази показано еволюцію розвитку українського війська від стародавніх часів до сучасності.

Підручник написаний за матеріалами нових наукових розробок авторського колективу, іноземних і вітчизняних видань.

Призначений для курсантів вищих військових навчальних закладів.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у листопаді 2017

 

Останні надходження

Мелехов Андрей
Братичак Михайло Миколайович
Індутний Володимир Васильович
Эрл Томас
Моргун, Алла Серафимівна
Вікінг Мік
Соколюк Людмила Данилівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання