Історія українського війська

2017

Історія українського війська [Текст]: підруч. [для курсантів вищ. військ. навч. закл.] / П. П. Ткачук, С. В. Сидоров, А. І. Харук та ін. - Львів: Нац. акад. сухопут. військ, 2017. - 406 с.

К2-193074

У підручнику на основі аналізу значної джерельної бази показано еволюцію розвитку українського війська від стародавніх часів до сучасності.

Підручник написаний за матеріалами нових наукових розробок авторського колективу, іноземних і вітчизняних видань.

Призначений для курсантів вищих військових навчальних закладів.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у листопаді 2017

 

Останні надходження

Федоренко Владислав Леонідович
Тараненко Владимир Иванович
Тараненко Владимир Иванович
Магда Евгений Валериевич
Плоский Віталій Олексійович
Коструб Віктор
Савицький Ігор Васильович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання