Анестезіологія, інтенсивна терапія та невідкладні стани

2017

Анестезіологія, інтенсивна терапія та невідкладні стани [Текст]: навч. посіб.: для інтернів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації зі спец. ''Анестезіологія та інтенс. терапія'', ''Мед. невідклад. станів'' та ін. / [І. Л. Басенко, О. О. Буднюк, А. С. Владика та ін.]; за ред. А. С. Владики та О. О. Тарабріна. - Суми: Університетська книга, 2017. - 583 с.

К2-193174

Навчальні плани МОЗ України та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III—IV рівнів акредитації зі спеціальностей «Анестезіологія та інтенсивна терапія» та «Медицина невідкладних станів» передбачають навчання інтернів на кафедрах анестезіології та інтенсивної терапії й стажування в базових установах охорони здоров'я. Пропонований посібник містить короткі відомості про історію становлення та розвитку методів знеболювання, інтенсивної терапії, медицини невідкладних станів і організацію, зокрема в Україні, відповідних служб, а також фундаментальні відомості про клінічні методи анестезіології, інтенсивної терапії та невідкладних станів, їх наукову обґрунтованість, технічну та фармацевтичну оснащеність, що забезпечує знання та вміння для досягнення основної мети інтернатури — готовності випускників до позитивних результатів складання екзамену «Крок-3» і до самостійної лікарської роботи.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у грудні 2017

 

Останні надходження

Федоренко Владислав Леонідович
Тараненко Владимир Иванович
Тараненко Владимир Иванович
Магда Евгений Валериевич
Плоский Віталій Олексійович
Коструб Віктор
Савицький Ігор Васильович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання