Ленгер Яна Іванівна

Муніципально-правові колізії: загальнотеоретичний аспект

2017

Ленгер Я. І. Муніципально-правові колізії: загальнотеоретичний аспект [Текст]: монографія / Я. І. Ленгер; Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород: Гельветика, 2017. - 335 с.

К2-193283

Монографія присвячена дослідженню теоретичних та практичних проблем, пов'язаних з виникненням, існуванням та вирішенням муніципально-правових колізій. У монографічній роботі здійснено системний аналіз поглядів на колізію в праві, юридичну колізію, протиріччя в праві, прогалину, конфлікт та соціальне протиріччя та визначено основні ознаки правової колізії, а також визначено її місце серед вказаних категорій в площині, визначено правову колізію як суб'єктивно-об'єктивне явище правової дійсності, виокремлено серед наявної великої кількості класифікацій правових колізій муніципально-правові, котрі є правовим протиріччям, що виникає через суб'єктивні та об'єктивні причини та помилки під час реалізації повноважень з вирішення населенням безпосередньо або через органи місцевого самоврядування питань місцевого значення, що проявляється при прийнятті нормативних актів органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб. У монографії обґрунтовано першочерговість превентивних методів та заходів у сфері муніципально-правових колізій з констатацією факту ефективності попередження порівняно з розв'язанням та встановлено нерозривний зв'язок між відсутністю чіткого нормативного розмежування предметів відання між органами державної влади на місцях та органами місцевого самоврядування та причинами виникнення муніципально-правових колізій.

Монографія розрахована на викладачів вищих навчальних юридичних закладів, науковців, аспірантів, студентів, представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у грудні 2017

 

Останні надходження

Шуляк Світлана Андріївна
Іщейкін Костянтин Євгенович
Діордіца Ігор Володимирович
Сиделковский Алексей Леонович
Говорущенко Тетяна Олександрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання