Ленгер Яна Іванівна

Муніципально-правові колізії: загальнотеоретичний аспект

2017

Ленгер Я. І. Муніципально-правові колізії: загальнотеоретичний аспект [Текст]: монографія / Я. І. Ленгер; Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород: Гельветика, 2017. - 335 с.

К2-193283

Монографія присвячена дослідженню теоретичних та практичних проблем, пов'язаних з виникненням, існуванням та вирішенням муніципально-правових колізій. У монографічній роботі здійснено системний аналіз поглядів на колізію в праві, юридичну колізію, протиріччя в праві, прогалину, конфлікт та соціальне протиріччя та визначено основні ознаки правової колізії, а також визначено її місце серед вказаних категорій в площині, визначено правову колізію як суб'єктивно-об'єктивне явище правової дійсності, виокремлено серед наявної великої кількості класифікацій правових колізій муніципально-правові, котрі є правовим протиріччям, що виникає через суб'єктивні та об'єктивні причини та помилки під час реалізації повноважень з вирішення населенням безпосередньо або через органи місцевого самоврядування питань місцевого значення, що проявляється при прийнятті нормативних актів органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб. У монографії обґрунтовано першочерговість превентивних методів та заходів у сфері муніципально-правових колізій з констатацією факту ефективності попередження порівняно з розв'язанням та встановлено нерозривний зв'язок між відсутністю чіткого нормативного розмежування предметів відання між органами державної влади на місцях та органами місцевого самоврядування та причинами виникнення муніципально-правових колізій.

Монографія розрахована на викладачів вищих навчальних юридичних закладів, науковців, аспірантів, студентів, представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у грудні 2017

 

Останні надходження

Макстон, Ґрем
Семихат, Віктор Дмитрович
Волошин, Любов Василівна
Шактер, Рафаель
Почепцов, Георгий Георгиевич
Занусси, Кшиштоф
Смирнов, Вадим Николаевич
Ренчка, Інна Євгеніївна
Зиков, Ігор Семенович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання