Актуальні питання інтелектуальної власності в Україні

12/04/2019

Відділ науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів

Актуальні питання інтелектуальної власності в Україні

Науково-практичний семінар

 

У відділі науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів в рамках Всеукраїнської студентської олімпіади з «Інтелектуальної власності» відбувся науково-практичн ий семінар за темою «Актуальні питання інтелектуальної власності в Україні. Патентний повірений Є. С. Стогній виступив з лекцією, в якій висвітлювалися питання, що стосуються охорони та захисту прав інтелектуальної власності. Відбулася творча зустріч з письменником Григорієм ДОРОЖКО та презентація його творів, а також підведення підсумків і нагородження переможців Олімпіади

Прохорова Віра Григорівна
завідувач відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів
vip_otl@ukr.net

Стогній Євген Степанович
патентний повірений України
+38 (067) 325-68-52
info@inventa.ua

 

Конференції, семінари Відділ науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів