Засідання вченої ради бібліотеки

25/06/2019

Дорадчі органи

Засідання вченої ради бібліотеки

Засідання секції

 

Засідання вченої ради розпочалося з вручення почесних відзнак. Директор бібліотеки, голова вченої ради В. Д. Ракитянська вручила диплом учасника та диплом ІІ ступеня фахівцям відділу «Україніка» ім. Т. Г. Шевченка С. О. Биковій та О. М. Дмитрієвій за укладений ними біобібліографічний покажчик «Український письменник Михайль Семенко (1892–1937)» (Вип. 21), відзначений у номінації «Персональний покажчик» у рейтингу Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
Заступник голови вченої ради Л. В. Глазунова, заступник директора з наукової роботи, наголосила на основних заходах з підготовки ХХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Короленківські читання 2019», яка відбудеться 24 жовтня 2019 року за темою «Бібліотеки, архіви, музеї: конвергентна цифрова комунікація, крос-медійність, клієнто-орієнтованість». Вона також зупинилася на плануванні роботи до 190-річчя від дня заснування ХДНБ ім. В. Г. Короленка, запропонувала затвердити редколегію «Збірника наукових праць» (вип. 9). До її складу увійшли директор В. Д. Ракитянська, заступник директора з наукової роботи, канд. наук із соц. комунікацій Л. В. Глазунова, учений секретар О. І. Танько, завідуючі відділами І. Я. Лосієвський, доктор філол. наук, Н. О. Стрілець, канд. наук із соц. комунікацій, Н. І. Капустіна, О. П. Куніч, Н. І. Полянська.
Обговорено основні підсумки виконання «Перспективного плану підготовки та перегляду організаційно-управлінської та нормативно-технологічної документації ХДНБ ім. В. Г. Короленка на 2013 – 2018 рр.» та формування «Перспективного плану ... на 2019–2023 рр.», які проаналізували завідуюча відділом науково-методичної роботи О. П. Куніч та головний бібліотекар цього відділу В. В. Лужанчук. Рішенням вченої ради затверджено до друку такі видання:
«Короленківські читання 2018. Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості» : матеріали ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2018 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. ; [редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2019. – 221 с.; «Короленківські читання 2018. Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості» : матеріали ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2018 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. ; [редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2019. – 231 с. ;

Контакти

Глазунова Людмила Володимирівна
заступник директора з наукової роботи, кандидат наук із соціальних комунікацій
milaglazunova@gmail.com

Куніч Олена Петрівна
завідуюча відділом науково-методичної роботи
nmr.hdnb@gmail.com

 

Відділ науково-методичної роботи

Конференції, семінари

01/07/2019 Бібліотеки, архіви, музеї: конвергентна цифрова комунікація, крос-медійність, клієнтоорієнтованість
ХХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Короленківські читання 2019»
Короленківські читання
Відділ науково-методичної роботи
24 жовтня 2019 року

Анонс подій у бібліотеці:

12/03/2019 Безкоштовний доступ до ресурсу LIBRARIA – електронного архіву української історичної періодики

05/05/2019 Безкоштовні заняття з основ комп’ютерної грамотності та роботи в Інтернет для початківців
Курс для вимушених переселенців та інших користувачів бібліотеки
Заняття з основ комп’ютерної грамотності
Інформаційно-ресурсний центр

24/07/2019 Перегляд та обговорення документальних фільмів з екологічної тематики
Засідання клубу «Екологія та енергетика»
Відділ науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів
Початок о 10-30

24/07/2019 Розвиток озброєння на Харківщині (за археологічними даними)
Краєзнавчі читання
Відділ «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Початок о 16.00

27/07/2019 Арт-терапевтичне заняття
Арт-тренінг
11.00

Всі новини та події »