Водні ресурси : проблеми раціонального використання, охорони та відтворення

Виставку підготовлено у 2013 р.

Вода є життєво важливим елементом як для існування людини, так і для всіх екосистем на Землі. Це найдорогоцінніший ресурс нашої планети. Від забезпечення водними ресурсами у належній кількості та якості великою мірою залежить задоволення основних потреб людини, навколишнього середовища, соціально-економічного розвитку та боротьба із подоланням бідності. Незважаючи на те, що на земній кулі є достатньо прісної води для всіх, ресурси розподілені нерівномірно в часі і просторі.

 
 Соціокультурний центр

 


Виставки, які можуть Вас зацікавити

Вони торили наш шлях. Історія відділу інформаційно-бібліографічної роботи в обличчях
Памяті Ф.А Піроцького - винахідника електричного трамвая
ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД БІБЛІОТЕЧНИХ РОБІТНИКІВ
Учень Д.І. Менделєєва, вчитель В.І. Вернадського
Міграційна політика в Україні : сучасні реалії
Стандартизація – основа якості
Зародження харківської бібліотечної школи
Зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова за 1996-2014 роки
Первенец подлинной библиотечной науки
Зведений каталог періодичних видань – досвід багаторічної співпраці з провідними бібліотеками Харкова
Поет українського кіно
Перша віртуальна…

Всі виставки »