ВИТОКИ (1858–1917рр.)

з циклу «Колекція періодичних видань з бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства XIX–XX ст. з фондів ХДНБ імені В. Г. Короленка»

Укладачі: І. Є. Зубрицька, Н. В. Петренко
Редактор: О. О. Кучеренко
Комп’ютерний набір і дизайн: І. Є. Зубрицька

Виставку підготовлено у 2017 р.

До 115-річчя від часу заснування у книгозбірні відділу бібліотекознавства, фахівцями кабінету бібліотекознавства імені Л. Б. Хавкіної започатковано цикл віртуальних виставок «Колекція періодичних видань з бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства ХIX–ХХ ст. з фондів ХДНБ ім. В. Г. Короленка». Розпочинає цикл виставка «Витоки (1858–1917 рр.)», яка надає повну інформацію про зміст, відомості про відповідальність, місце видання та оформлення видань того часу відповідної тематики. Описи часописів розміщені в хронологічному порядку. У додатку згруповано інформацію про видання, його шифр та місце зберігання у бібліотеці, а також посилання на повні тексти журналів, які вдалося знайти у вільному доступі мережі Інтернет. Виставка розрахована на дослідників, істориків, фахівців книжкової та бібліотечної справи, студентів.

 
 Кабінет бібліотекознавства ім. Л. Б. Хавкіної

 


Виставки, які можуть Вас зацікавити

Любов Борисівна Хавкіна
Зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова за 1996-2014 роки
Експонат Харківської громадської бібліотеки на Всесвітній виставці
Зародження харківської бібліотечної школи
Дмитро Іванович Багалій і бібліотечна справа України
ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД БІБЛІОТЕЧНИХ РОБІТНИКІВ

Назад до переліку виставок