Журнал – періодичне друковане видання у вигляді книжки.
Таке коротке визначення цьому засобу масової інформації подає «Великий тлумачний словник сучасної української мови» (К., 2003). Насправді ж у комплектах і підшивках журналів (як і газет) спресовано час: його неповторні риси, трагічні та величні сторінки історії, звершення й помилки, радість і тривогу людського буття.

 
Журнальний фонд відділу «Україніка» ХДНБ ім. В. Г. Короленка станом на 1 січня 2012 р. нараховував 8 365 примірників (понад 200 назв), виданих починаючи з 1911 року до наших днів. Значний інтерес для читачів становлять журнали, що виходили друком у Харкові в першій третині ХХ ст., а також видання української діаспори. Зокрема, це вітчизняні суспільно-політичний часопис «Життя й революція» (1925–1934), універсальний «Всесвіт» (1925–1934), літературні та мистецькі «Камена» (1918), «Червоний шлях» (1923–1936), «Шляхи мистецтва» (1921–1923), «Театр, литература, музыка, балет, графика, живопись, кино» (1922). Серед мистецьких журналів кілька присвячені питанням розвитку театру – «Театральный вестник» (1919–1920), «Театральный курьер» (1919), «Радянський театр» (1929–1931). Варто зазначити, що деякі часописи, наприклад «Червоний шлях», «Літературний ярмарок», потрапили до фонду відділу на початку 1990-х років з так званого спецхрану. Практично повними комплектами з початку виходу представлені сучасні вітчизняні журнали «Березіль» (заснований у 1956 р. як «Прапор»), «Український історичний журнал» (видається з 1957 р.), «Народна творчість та етнографія» (рік заснування 1957)«Краєзнавство» (19271930, поновлений у 1993 р.).
 
Багатою на цікаві журнали є колекція української екстеріорики – документів про Україну, що вийшли друком за межами держави. Основу цього зібрання становлять видання української діаспори з різних країн світу, подаровані в 1995 р. ХДНБ ім. В.Г.Короленка Канадським товариством приятелів України в рамках Бібліотечного проекту. В колекції є часописи «таборового періоду», які були видані у перші повоєнні роки в таборах для переміщених осіб у Німеччині та Австрії, – «Арка» (1947–1948), «Літаври» (1947), «Похід» (1947). Є журнали, вихід яких припинено, наприклад «Нові дні» (1950–1997), а є такі, що з 1991 р. почали друкуватися в Україні – «Сучасність» (заснований 1961 р.) та «Визвольний шлях» (заснований 1948 р.). Ці видання є джерелом цінної інформації про життя українців, які в різний час і з різних причин опинилися за межами своєї батьківщини.

Запрошуємо всіх, кого цікавить історія України чи Харківщини,
розвиток друку та журналістики, літератури й мистецтва,
до читального залу відділу 
«Україніка» Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка! 

Використані бібліографічні посібники

  • Періодичні видання УРСР. 1918–1950. Журнали : бібліогр. довід. / Кн. палата України ; уклад. : М. І. Багрич, Д. Х. Мазус. – Х., 1956. – 462 с.
  • Українські періодичні видання у фонді ХДНБ ім. В. Г. Короленка : друк. кат. У 2 вип. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Х., 2000–2001.

Вип. 1. Журнали (1816–1917) / уклад. Л. Ф. Бондаренко. – 2000. – 142 с.

Вип. 2. Журнали (1918–1923) / уклад.: Л. Ф. Бондаренко, Н. В. Лубенська. – 2001. – 163 с.