Про службуПоставити запитанняВідповіді на запитання Контакти

Ми не виконуємо запити:

  • щo порушують чинне законодавство про інформацію (насильство, порнографія тощо);
  • комерційного характеру (купівля або продаж будь-чого);
  • розважального характеру (матеріали до кoнкурсів, розгадування кросвордів тощо);
  • що стосуються розв'язання конкретних задач з навчальних дисциплін;
  • що містять прохання про юридичні та медичні консультації;
  • щодо надання готових дипломних та курсових робіт, рефератів.
За період з 2011 виконано 7173 віртуальних довідок

Архів виконаних довідок

7763 / 25.02.2020

Чи є у фонді ''Труды V Всесоюзного гидрологического съезда. Русловые процессы и наносы'' Т.10 ,Кн. 2, Гидрометеоиздат,1988 Антоніна

Добрий день, Антоніно! На жаль, це видання у фонді бібліотеки відсутнє, але ми пропонуємо Вам таке:

К3-24192 Русловые процессы и динамика водоемов / под ред. Б.Ф.Снищенко. - Ленинград: Гидрометеоиздат, 1990. - 168 с.

 

7762 / 24.02.2020

Будь яка згадка про актора Л.С.Тарабарінова

Доброго дня! Списки літератури в режимі віртуальної довідки надаються в обмеженій кількості. Для продовження роботи запрошуємо до відділу «Україніка» ім. Т. Г. Шевченка, де в краєзнавчому каталозі є досить велика персоналія Л. С. Тарабаринова.

1. Андрєєв А. Актор / А. Андрєєв // Вечір. Харків. – 1970. – 16 лют.

2. Анничев, А. Чтобы помнили / Александр Анничев // Время. – 2013. – 4 дек.

3. Бровко Т. Енергія ненависті і доброти / Т. Бровко // Вечір. Харків. – 1987. – 27 берез.

4. Гаврилов Ю. Ролі і доля / Ю. Гаврилов. – Культура і життя. – 1988. – 14 лют.

5. Горбенко А. Монолог со временем / А. Горбенко // Крас. знамя. – 1988. – 28 дек.

6. Давидова І. Нові ролі Леоніда Тарабаринова / І. Леонідова // Соціаліст. Харківщина. – 1985. – 3 верес.

7. М Давидова, І. Театр Леоніда Тарабаринова / І. Давидова // Вітчизна. – 1987. – № 6. – С. 194–198.

8. Звіт митця // Вечір. Харків. – 1978. – 13 листоп.

9. Куракін Л. Заслужене визнання / Л. Куракін // Вечір. Харків. – 1972. – 6 жовт.

10. Попова Л. Безпосередність творчості : до 50-річчя нар. арт. СРСР Л. С. Тарабаринова / Л. Попова // Соціаліст. Харківщина. – 1978. – 3 листоп.

 

7761 / 24.02.2020

Любі згадки про Леоніда Семеновича Тарабарінова

Доброго дня! Списки літератури в режимі віртуальної довідки надаються в обмеженій кількості. Для продовження роботи запрошуємо до відділу «Україніка» ім. Т. Г. Шевченка, де в краєзнавчому каталозі є досить велика персоналія Л. С. Тарабаринова.
1. Попова Л. Радість успіху / Л. Попова // Соціаліст. Харківщина. – 1960. – 31 груд.
2. Рєзников Я. Зв'язок часів : штрихи до портрета / Я. Рєзников // Культура і життя. – 1982. – 16 листоп.
3. Романовський В. 40 днів без майстра / В. Романовський // Слобід. край. – 2008. – 14 лют.
4. Седунова О. Колір любові / О. Седунова // Культура і життя. – 1998. – 23 груд.
5. М Сулименко А. Кредо актора Тарабаринова / А. Сулименко // Укр. театр. – 1972. – № 5. – С. 17–19.

 

7760 / 23.02.2020

Здравствуйте, уважаемые работники библиотеки! Есть в библиотеке эта книга: ''L' Armee Russe D'apres photographies instantanees executes par M.M. de Jonch freres'', 1895? Paris? Заранее благодарен. Сергей

Добрый день, Сергей! К сожалению, в фонде библиотеки нет такой книги.

 

7759 / 20.02.2020

Добрый день!Помогите с литературой по теме евроинтеграционные процессы в регионах Украины, условия евроинтеграции Украины Алена

Добрий день! Пропонуємо Вам скористатись такими публікаціями:
1. Афендікова В. І. Проблеми регіонального розвитку у контексті європейської інтеграції України та глобалізації [Електронний ресурс] / В. І. Афендікова // Інвестиції: практика та досвід. - 2009. - № 3. - С. 31-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2009_3_9
2. Бальцій Ю. Ю. Корпоративна культура місцевого самоврядування — елемент європейської інтеграційної культури [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Бальцій // Актуальні проблеми держави і права. - 2005. - Вип. 25. - С. 192-196. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2005_25_46
3. Бас О. М. Європейська інтеграція України в умовах реструктуризації глобального простору [Електронний ресурс] / О. М. Бас // Науковий вісник Дипломатичної академії України. - 2012. - Вип. 18(спец. вип.). - С. 33-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdau_2012_18(spets
4. Бойченко О. В. Евроинтеграция Украины: целесообразность и перспективы [Електронний ресурс] / О. В. Бойченко // Управління розвитком. - 2013. - № 19. - С. 93-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_19_32
5. Букреев Э. В. Разработка модели принятия антикризисных решений в контексте евроинтеграции Украины [Електронний ресурс] / Э. В. Букреев // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2013. - № 3(2). - С. 192-196. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2013_3(2)__43
6. Вишняков О. К. Перспективи входження України до внутрішнього ринку Європейського Союзу та інтеграційне правове регулювання [Електронний ресурс] / О. К. Вишняков // Актуальні проблеми держави і права. - 2011. - Вип. 60. - С. 361-366. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2011_60_51
7. Жарая С. Б. Вопросы государственного регулирования предпринимательской деятельности в Украине в контексте евроинтеграции [Електронний ресурс] / С. Б. Жарая // Наукові розвідки з державного та муніципального управління. - 2013. - Вип. 2. - С. 29-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nrzd_2013_2_5
8. Жовнірчик Я. Ф. Трансформація механізмів державного управління розвитком регіонів України в умовах європейської інтеграції [Електронний ресурс] / Я. Ф. Жовнірчик // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Управління. - 2012. - Вип. 1. - С. 29-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_upravl_2012_1_6
9. Кравченко Т. В. Развитие аграрного сектора Украины в условиях евроинтеграционных процессов [Електронний ресурс] / Т. В. Кравченко, Е. В. Пименова, М. С. Римкина // Теоретичні та прикладні питання економіки. - 2016. - Вип. 1. - С. 163-175. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tppe_2016_1_21
10. Мирна Н. В. Сучасні тенденції регіоналізації та їх роль в європейських інтеграційних процесах [Електронний ресурс] / Н. В. Мирна. // Державне будівництво. - 2013. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2013_1_34
11. Трегуб О. І. Теоретичні засади європейської інтеграції [Електронний ресурс] / О. І. Трегуб // Грані. - 2013. - № 9. - С. 148-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2013_9_26
12. Чорнобровка В. О. Зміст, особливості та перспективи інтеграції України до Європейського Союзу [Електронний ресурс] / В. О. Чорнобровка // Актуальні проблеми права: теорія і практика. - 2012. - № 24. - С. 522-531. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2012_24_66
13. Шпак Д. Р. Вплив розширення Європейського Союзу на регіональну інтеграцію України [Електронний ресурс] / Д. Р. Шпак // Науковий вісник Дипломатичної академії України. - 2004. - Вип. 10(1). - С. 393-404. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdau_2004_10(1)__33

 

Пошук за №

Після відправки запитання до нашої служби Вам цей номер був повідомлений

Пошук за датою

Запитання містить