Про службуПоставити запитанняВідповіді на запитання Контакти

Ми не виконуємо запити:

  • щo порушують чинне законодавство про інформацію (насильство, порнографія тощо);
  • комерційного характеру (купівля або продаж будь-чого);
  • розважального характеру (матеріали до кoнкурсів, розгадування кросвордів тощо);
  • що стосуються розв'язання конкретних задач з навчальних дисциплін;
  • що містять прохання про юридичні та медичні консультації;
  • щодо надання готових дипломних та курсових робіт, рефератів.
За період з 2011 виконано 6584 віртуальних довідок

Архів виконаних довідок

7158 / 23.05.2019

Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, есть ли у вас в наличии такие журналы и статьи в них (за 2019): 1) Журнал ''Энергетика и электрификация'' статья ''Особливості вибору елегазових вимикачів для діючих ВРП-330 кВ'' ( автор Пономарьов П.Є., к.т.н.); 2) Журнал ''Электрические сети и ситемы'' статья ''Вплив ''гібридної'' війни на проектні вимоги до будівництва повітряних ліній великої потужності на сході України.'' ( автор Пономарьов П.Є., к.т.н.) Анна

Добрый день, Анна! В библиотеке есть :
Пономарьов П. Є. Вплив "гібридної" війни на проектні вимоги до будівництва повітряних ліній великої потужності на сході України / П. Є. Пономарьов // Енергетика та електрифікація. - 2019. - № 1.-С.11-13. Шифр зберігання «Б».

 

7157 / 20.05.2019

Добрий день. Скажіть, будь-ласка, фотографування своїм фотоапаратом є платним, чи безкоштовним? Цікавлять українські газети і журнали 1920-1960-х рр. Юрій

Добрий день, Юріє! Фотографування друкованих видань здійснюється за умов благодійного внеску користувача. Але, копіювати дозволяється видання, що мають задовільний фізичний стан. Будь ласка, уточніть перелік видань, що Вас цікавлять. Ми перевіримо їх на наявність та можливість копіювання.

 

7156 / 15.05.2019

Доброго дня. Цікавлять такі видання: 1. Загнітко А. П. Структура та ієрархія валентних значень дієслова / А. П. Загнітко. – К. : НМКВО, 1990. – 64 с. 2. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови: Морфологія : моногр. / А. П. Загнітко.– Донецьк : ДонДУ, 1996. – 437 с. Світлана

Добрий день, Світлано! На жаль, видань, що Вас цікавлять немає у фонді бібліотеки.

 

7155 / 15.05.2019

Добрий день! Чи є в бібліотеці книга: Марія Чумарна ''Вишивання долі: символіка і техніки шитва''. Дякую! Ірина

Добрий день, Ірино! У фонді бібліотеки є видання, що Вас цікавить. Шифр зберігання: К5-27542 Чумарна М. І. Вишивання долі : символіка і техніки шитва / М. І. Чумарна. - Львів : Апріорі, 2017. - 87 с.

 

7154 / 15.05.2019

Доброго дня! Допоможіть знайти літературу на тему ''Статеворольова ідентифікація підлітків''. Катерина

Добрий день, Катерино! Пропонуємо перелік електронних та друкованих видань з теми, що Вас цікавить.
1. К2-118856 Аблітарова А. Історичний аспект статеворольової соціалізації дошкільників різних етнічних груп / А. Аблітарова // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. пр. / Акад. пед. наук України, Ін-т пробл. виховання ; редкол. : О. В. Сухомлинська та ін. - К. : Ін-т пробл. виховання, 2005. - Вип. 8, Кн. 1. - С .262-266.
2. Главацька О. Організація соціально-виховної діяльності в аспекті статеворольової соціалізації учнів [Електронний ресурс] / О. Главацька // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. - 2012. - Вип. 25. - С. 49-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2012_25_15
3. Главацька О. Л. Статеворольові стереотипи як соціокультурна основа гендерної соціалізації молоді в сучасній сім’ї [Електронний ресурс] / О. Л. Главацька // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2014. - № 4. - С. 104-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2014_4_15
4. К2-126529 Ковальчук І. А. Статеворольова соціалізація учнів : сборник научных трудов / І.А. Ковальчук ; Акад. пед. наук України та ін. - Луганськ : Альма-матер, 2007. - 215 с.
5. Ковальчук І. А. Фактори статеворольової соціалізації дітей [Електронний ресурс] / І. А. Ковальчук // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2014. - № 5(1). - С. 92-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2014_5(1)__12
6. Кочарян О. С. Психосемантичні особливості організації статеворольової сфери дівчат у період ранньої дорослості [Електронний ресурс] / О. С. Кочарян, Є. В. Фролова, С. В. Поспєлова // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. - 2014. - Вип. 48. - С. 123-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2014_48_16
7. Мельниченко М. В. Використання медіаосвітніх ресурсів у процесі формування статеворольової поведінки у дітей-сиріт з порушеннями психофізичного розвитку (з досвіду роботи) [Електронний ресурс] / М. В. Мельниченко, О. А. Хованова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. - 2013. - № 3. - С. 37-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2013_3_9
8. Онипченко О. І. Медико-психологічний аспект статеворольової соціалізації дітей та підлітків (60–90-ті роки ХХ століття) [Електронний ресурс] / О. І. Онипченко // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - 2018. - Вип. 82(3). - С. 35-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2018_82(3)__8
9. Петренко О. Б. Ідеї статеворольової соціалізації дитини у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського [Електронний ресурс] / О. Б. Петренко // Педагогічний дискурс. - 2011. - Вип. 10. - С. 387-392. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2011_10_96
10. Петрюк І. Статеворольова соціалізація старшокласників з дезадаптивними проявами [Електронний ресурс] / І. Петрюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. - 2011. - Вип. 22. - С. 114-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2011_22_41
11. Строкач Л. М. Вплив батьківської сім’ї на формування статеворольових установок і уявлень старшокласників про майбутнє сімейне життя [Електронний ресурс] / Л. М. Строкач, Т. П. Захарчук // Психологічний часопис. - 2015. - № 1. - С. 92-97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psch_2015_1_15
12. Фаворова К. М.Суб’єктивний образ партнера у дівчат із різними типами статеворольової ідентичності [Електронний ресурс] / К. М. Фаворова // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. - 2014. - Вип. 47. - С. 189-196. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2014_47_25

 

Пошук за №

Після відправки запитання до нашої служби Вам цей номер був повідомлений

Пошук за датою

Запитання містить