Особовий архівний фонд
Габель Маргарита Орестівна

Габель Маргарита Орестівна (01.11.1893 – 05.02.1981), кандидат філологічних наук, український бібліограф, книгознавець, літературознавець

  Біографічна довідка

Маргарита Орестівна Габель народилася 1 (13) листопада 1893 р. в родині активних діячів Харківської громадської бібліотеки й організаторів її праці. Батько – Габель Орест Мартинович – поляк, революціонер-народник, з 1881 р. жив під наглядом у Харківській губернії, з 1893 р. протягом двох десятиліть був членом правління Харківської громадської бібліотеки, з 1899 р. став членом будівельної комісії, з 1905 р. – товаришем голови, з 1906 р. – членом української комісії, створеної для організації українського відділу. Мати – Габель Августина Станіславівна – член Харківської громадської бібліотеки з 1890 р., одна з організаторів її філій. На зламі ХІХ–ХХ ст. у цій бібліотеці працювали й старші сестри – Валерія Орестівна та Людмила Орестівна.

1919 р. Маргарита Орестівна Габель закінчила Харківський університет. На початку 20-х рр. була науковим співробітником науково-дослідної катедри історії європейської літератури Харківського інституту народної освіти (ХІНО). 1922 р. бібліотека колишнього Імператорського Харківського університету отримала назву «Центральна науково-навчальна бібліотека». У цей час (1921 р.) М. О. Габель працювала над упровадженням в українських бібліотеках міжнародної десяткової класифікації літератури (МДК). 1923 р. її ім’я присвоєне педагогічному відділу ЦННБ, де М. О. Габель разом із видатним бібліотекознавцем К. І. Рубинським здійснила значну роботу з рекаталогізації.

1940 р. М. О. Габель захистила дисертацію, здобувши науковий ступінь кандидата філологічних наук. Досліджувала історію російської літератури ХVІІІ–ХІХ ст.

У ХДНБ ім. В. Г. Короленка працювала з кінця 1920-х до 1949 р. Доцент-філолог М. О. Габель розпочала працювати в бібліотеці за сумісництвом у відділі іноземної літератури. 1934 р. очолила книгознавчу групу відділу зберігання фондів, для якої розробила програму діяльности в трьох напрямках: історичному, мистецтвознавчому, краєзнавчому. 1936 р. книгознавча група включена до наково-методичного відділу, а 1940 р. реорганізована у відділ стародруків та рідкісних видань. Саме М. О. Габель ініціювала створення відділу рідкісних видань і рукописів (назва цього підрозділу не була сталою). 1941 р. М. О. Габель евакуювалася до Оренбурґа (тоді – Чкалова), а головним хранителем фонду пам’яток в умовах німецької окупації став Сергій Ставровський (помер із голоду 1942 р.). Із 1944 р. М. О. Габель повернулася до рідного міста й 18 липня знову обійняла посаду завідувача відділу стародруків, рідкісних видань і рукописів бібліотеки. Під її керівництвом цілком упорядковано фонд пам’яток, підсумовано втрати за роки війни.

1949 р. М. О. Габель вимушена була залишити працю в бібліотеці «за власним бажанням» під час чергової хвилі ідеологічного тиску тоталітарного режиму на інтеліґенцію, цього разу в формі «боротьби з безродними космополітами». Як польку родом і доньку австрійського підданого, М. О. Габель звільнено також із Харківського педагогічного інституту. Того ж 1949 р. вона домоглася зняття з себе звинувачень у пропаґанді «буржуазно-естетської методології» і поновлення на посаді в інституті, до якого, однак, не повернулася. Трудовий шлях завершила в Харківському бібліотечному інституті (тепер – Харківська державна академія культури), постійно консультувала працівників ХДНБ ім. В. Г. Короленка.

 

Фонд містить рукописи, друки, біографічні матеріали, листування М. О. Габель.
Час надходження справ фонду : 23 листопада 1981 р., також 1982–1985 рр.
Походження справ фонду : документи надійшли до ХДНБ ім. В. Г. Короленка за спеціальним актом від спадкоємців фондоутворювача: Людмили Іванівни Цикіної та колег М. О. Габель.

Особові фонди
у ХДНБ ім. В. Г. Короленка

Власова-Валуєва О. Д.

Габель М. О.

Демідов Г. Г.

Євтушенко Є. О.

Єщенко М. О.

Зельдович М. Г.

Каганов І. Я.

Кленовський Д. І.

Козовой В. М.

Лейбфрейд О.Ю.

Муратов І.Л.

Романов П. І.

Яновська Л.М.

 

Інші архівні
фонди, колекції

Меморіальний фонд ХДНБ