Харківська державна наукова бібліотека ім В.Г.Короленка щиро вдячна громадським організаціям та установам, авторам, читачам за подаровані книги. Завдяки їм поповнюється і збагачується фонд нашої бібліотеки.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Дарувальники 2013

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Олена Василівна Конакова

 Олена Василівна Конакова

Бібліотека висловлює щиру подяку Конаковій Олені Василівні за подаровану добірку книг іспанською та португальською мовами, серед яких справжньою знахідкою стали збірки віршів чилійського поета Пабло Неруди та сальвадорської поетеси Ліліам Хіменес з автографами авторів.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Семен Абрамович Якубович

 Семен Абрамович Якубович,
скульптор, член Національної спілки художників і Національної спілки театральних діячів України

Щиро вітаємо відомого скульптора, члена Національної спілки художників і Національної спілки театральних діячів України Семена Абрамовича Якубовича з 90-річним ювілеєм і дякуємо за подароване видання Якубович С. А. Семен Якубович представляет... / С. А. Якубович. – Харьков : Мадрид, 2012. – 175 с. : ил.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Людмила Іванівна Воблій

 Людмила Іванівна Воблій

Велика вдячність Людмилі Іванівні Воблій за безкоштовну передплату для бібліотеки журналу «БЕРЕЗІЛЬ» на 2013 рік.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Бібліотека Харківської державної академії культури

 Бібліотека Харківської державної академії культури

Колектив відділу літератури іноземними мовами та міжнародних зв’язків щиро вдячний колегам з бібліотеки Харківської державної академії культури за подаровані понад 100 книг іноземними мовами.

Особлива вдячність за альбом про сучасний стан бібліотечної справи у країнах північної Європи: Nordic public libraries : the Nordic cultural sphere and its public libraries / ed.: Jens Thorhauge. – København : Danish National Library Authority, 2002 (шифр зберігання И6-357).

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Ігнатій Тихонович Лапкін

 Ігнатій Тихонович Лапкін,
проповідник Російської православної церкви закордоном

Висловлюємо подяку Ігнатію Тихоновичу Лапкіну, проповіднику Російської православної церкви закордоном, за подаровані бібліотеці 38 книг.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Ольга Йосипівна Денисенко

 Ольга Йосипівна Денисенко,
завідуюча відділом Харківського художнього музею

Бібліотека щиро вдячна дирекції Харківського художнього музею та особисто завідуючій відділом Ользі Йосипівні Денисенко за проведену екскурсію виставками Івана Труша та Віктора Ковтуна, організовану для членів клубу «Краєзнавець». Глибока, змістовна розповідь Ольги Йосипівни допомогла краще пізнати творчість митців.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Галина Миколаївна Швецова-Водка

 Галина Миколаївна Швецова-Водка,
доктор історичних наук, професор кафедри бібліотекознавства і бібліографії Рівненського державного гуманітарного університету

Колектив бібліотеки щиро вдячний кандидату історичних наук, професору кафедри бібліотекознавства і бібліографії Рівненського державного гуманітарного університету Галині Миколаївні Швецовій-Водці за подароване видання:
Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ, 21ؘ–22 лютого 2012 р. Секція «Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії» / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, ф-т докум. комунікацій та менедж., каф. бібліотекознавства і бібліогр. ; [редкол.: Жук В. М. (відп. ред.) та ін.]. – Рівне : [б. в.], 2012. – 71 с.
Видання містить тексти і тези доповідей, в яких розглядаються актуальні питання книгознавства, бібліотекознавства і бібліографії в Україні. З матеріалами конференції можна ознайомитися в Кабінеті бібліотекознавства ім. Л. Б. Хавкіної.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Білоруський державний університет культури та мистецтв

 Білоруський державний університет культури та мистецтв

Колектив бібліотеки щиро вдячний співробітникам Білоруського державного університету культури та мистецтв за видання, передані ХДНБ ім. В. Г. Короленка до фонду в межах книгообміну (17 прим.):1. Беларуская кніга ў кантєксце сусветнай кніжнай культуры: гісторыя і сучаснасць : зб. навук. прац / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў. – Мінск, 2011. – 348 с.
2. Жилинская, Т. С. Медиакультура специалиста : учеб.-метод. пособие / Т. С. Жилинская. – Минск, 2011. – 64 с.
3. Зыгмантовіч, С. В. Кіраванне бібліяграфічнай дзейнасцю бібліятэкі : вучєб. дапам. / С. В. Зыгмантовіч. – Мінск, 2009. – 124 с.
4. Ильина, С. В. Авторитетные / нормативные базы данных в АБИС : учеб. пособие / С. В. Ильина. – Минск, 2012. – 98 с.
5. Казахстан – Беларусь: опыт гуманитарного сотрудничества и сохранения межнациональной стабильности : материалы ІІ Казахстанско-Белорусского форума культурологов (Минск, 30 окт. 2009 г.). – Минск, 2010. – 191 с.
6. Кузьмініч, Т. В. Бібліяграфазнаўства. Тєорыя : вучэб. дапам. / Т. В. Кузьмініч. – Мінск, 2011. – 204 с.
7. Культура. Наука. Творчество : VI Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 10–11 мая 2012 г. : сб. науч. ст. / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск, 2012. – 499 с.
8. Культура: открытый формат – 2012 (библиотековедение, библиографоведение и книговедение, искусствоведение, культурология, музееведение, социокультурная деятельность) : сб. науч. ст. / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск, 2012. – 310 с.
9. Малахова, И. А. Развитие креативности личности в социокультурной сфере: педагогический аспект / И. А. Малахова. – Минск, 2006. – 327 с.
10. Сацыяльна-педагагічныя аспекты дзейнасці бібліятэк Беларусі і іх кадаравае забеспячэнне : манаграфія / У. А. Акуліч і інш. – Мінск, 2012. – 234 с.
11. Валерий Александрович Фокеев : биобиблиогр. указ. / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск, 2012. – 73 с.


Видання будуть цікаві фахівцям бібліотечної справи, книгознавцям, культурологам.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Ельвіра В’ячеславівна Александрова, помічник вченого секретаря Російської державної бібліотеки<br />
Вікторія Володимирівна Сафонова, головний бібліотекар науково-методичного відділу ХДНБ ім. В. Г. Короленка<br />

 Ельвіра В’ячеславівна Александрова, помічник вченого секретаря Російської державної бібліотеки
Вікторія Володимирівна Сафонова, головний бібліотекар науково-методичного відділу ХДНБ ім. В. Г. Короленка

Висловлюємо щиру подяку помічнику вченого секретаря Російської державної бібліотеки Ельвірі В’ячеславівні Александровій за надіслані матеріали конференції «Румянцевские чтения – 2012» (Москва, 2012). Видання надійшло на прохання головного бібліотекаря науково-методичного відділу ХДНБ ім. В. Г. Короленка Вікторії Володимирівни Сафонової, яка брала участь у конференції, і передане Кабінету бібліотекознавства ім. Л. Б. Хавкіної.
Матеріали конференції будуть цікаві книгознавцям, бібліотекознавцям, історикам, культурологам, спеціалістам у галузі інформаційних технологій.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Валентина Теодорівна Петрикова

 Валентина Теодорівна Петрикова,
кандидат історичних наук, доцент Харківської державної академії дизайну і мистецтв

Колектив бібліотеки щиро вдячний кандидату історичних наук, доценту Харківської державної академії дизайну і мистецтв Валентині Теодорівні Петриковій за подаровані видання, які будуть корисні фахівцям бібліотечної справи та широкому загалу.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Вікторія Володимирівна Сафонова

 Вікторія Володимирівна Сафонова,
головний бібліотекар науково-методичного відділу Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка

Колектив бібліотеки щиро вдячний головному бібліотекарю науково-методичного відділу Вікторії Володимирівні Сафоновій за придбані власним коштом та подаровані матеріали щорічної міжнародної наукової конференції «Румянцевские чтения – 2013» (Москва, 2013), яка традиційно охоплює широкий спектр питань книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства.

Тема конференції 2013 року – «Інтелектуальна культура і книга. Традиції та день сьогоднішній» (до 150-річчя відкриття читального залу першої публічної бібліотеки Москви). З виданням можна ознайомитись у кабінеті бібліотекознавства ім. Л. Б. Хавкіної.

Воно буде цікавим книгознавцям, бібліотекознавцям, історикам, культурологам, фахівцям в області інформаційних технологій, а також широкому колу читачів.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Віктор Васильович Сєдих

 Віктор Васильович Сєдих,
кандидат педагогічних наук, доцент Харківської державної академії культури

Висловлюємо щиру подяку кандидату педагогічних наук, доценту Харківської державної академії культури Віктору Васильовичу Сєдиху за подарований навчальний посібник «Історія бібліотечної справи в Україні» (Харьков, 2013) з дарчим написом «Бібліотечній перлині – ХДНБ ім. В. Г. Короленка – від автора».

У посібнику вперше подається цілісний виклад історії бібліотечної справи в Україні з часів Київської Русі до початку ХХІ ст. Він рекомендований студентам, викладачам відповідної спеціальності, науковцям, фахівцям, а також усім, хто цікавиться історією бібліотек. З виданням можна ознайомитися у кабінеті бібліотекознавства ім. Л. Б. Хавкіної.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Любов Миколаївна Жванко

 Любов Миколаївна Жванко,
доктор історичних наук, доцент кафедри історії та культурології Харківської національної академії міського господарства

Колектив відділу літератури іноземними мовами та міжнародних зв'язків щиро вдячний доктору історичних наук, доценту кафедри історії та культурології Харківської національної академії міського господарства Любові Миколаївні Жванко за подароване наукове видання німецькою мовою: Besetzt, interniert, deportiert: der Erste Weltkrieg und die deutsche, judische, polnische und ukrainische Zivilbevölkerung im östlichen Europa ... Kultur und Geschichte im östlichen Europa. – Essen: Klartext Verl. – 2013. (Шифр зберігання И3-15118).

Це – 39-й том у серії «Публікації історії та культури у Східній Європї», який містить презентації конференції «Перша світова війна та цивільне населення на територіях від Балтійського до Чорного моря», що відбулася у листопаді 2008 року у Гетінгені (Німеччина). Любов Миколаївна є одним із авторів книги.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Ігор Якович Лосієвський

 Ігор Якович Лосієвський,
доктор філологічних наук, професор кафедри бібліотекознавства та соціальних комунікацій ХДАК, завідуючий науково-дослідним відділом книгознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів ХДНБ ім. В. Г. Короленка

Висловлюємо щиру подяку доктору філологічних наук, професору кафедри бібліотекознавства та соціальних комунікацій ХДАК, завідуючому науково-дослідним відділом книгознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів ХДНБ ім. В. Г. Короленка Ігорю Яковичу Лосієвському за подароване ним видання «Експертиза цінності документних пам'яток» (Харків, 2013) з дарчим написом «Кабінету бібліотекознавства ім. Л. Б. Хавкіної з найкращими побажаннями від автора-укладача – вдячного читача».

Навчальний курс «Експертиза цінності документних пам'яток» є базовим для підготовки бакалаврів за напрямом «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія».

Зміст курсу розкриває весь комплекс теоретико-методологічних, історичних та прикладних аспектів експертизи цінності документних пам'яток як комплексної наукової та навчальної дисципліни.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Георгі Василєв (Софія, Болгарія)

 Георгі Василєв (Софія, Болгарія),
професор, доктор філологічних наук, директор Центру академічних досліджень «Богомільство і Європа» Університету бібліотекознавства та інформаційних технологій

Адміністрація і колектив ХДНБ ім. В. Г. Короленка щиро вдячні професору, доктору філологічних наук, директору Центру академічних досліджень «Богомільство і Європа» Університету бібліотекознавства та інформаційних технологій Георгі Василєву (Софія, Болгарія) за подаровану книгу «Dualist Ideas in the English Pre-Reformation and Reformation» ( Софія, 2005).

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Наталя Макарухіна (Санкт-Петербург), історик, член Спілки краєзнавців Росії

 Наталя Макарухіна (Санкт-Петербург), історик, член Спілки краєзнавців Росії,
історик (Санкт-Петербург)

Адміністрація і колектив Бібліотеки вдячні історику, члену Спілки краєзнавців Росії Наталі Макарухіній (Санкт-Петербург) за подароване дослідження «Гурзуф – перша перлина Південного берега Криму» (Сімферополь, 2012 кн. 1–2).

У нинішньому році видання було удостоєно диплома І ступеня в номінації «Мій Крим» на регіональному конкурсі «Кримська книга», організованому Республіканським комітетом Автономної республіки Крим з інформації. Основний зміст книги – історія села (нині смт) Гурзуф, маєтки, їх власники і гості в період ХІХ – початку ХХ ст.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Людмила Яківна Філіпова

 Людмила Яківна Філіпова,
доктор педагогічних наук, професор, декан факультету документознавства та інформаційної діяльності Харківської державної академії культури

Колектив бібліотеки щиро вдячний доктору педагогічних наук, професору, декану факультету документознавства та інформаційної діяльності Харківської державної академії культури, Людмилі Яківні Філіповій, за подароване видання: Захарова, І. В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності : навч. посіб. / І. В. Захарова, Л. Я. Філіпова. – Київ, 2013. – 336 с.

Видання містить дарчий напис «Подарок главной библиотеке г. Харькова – ХГНБК с наилучшими пожеланиями процветания от автора (Л. Я. Філіпова). 19.07.13.».

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Харківський міський есперанто-клуб

 Харківський міський есперанто-клуб

Колектив відділу літератури іноземними мовами та міжнародних зв’язків щиро вдячний колегам з Харківського міського есперанто-клубу за подаровані словники мовою есперанто: «Эсперанто-русский словарь» и «Русско-эсперантский словарь».

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Надія Степанівна Подоляка

 Надія Степанівна Подоляка,
науковий редактор робочої групи з підготовки Тому «Звід пам'яток історії та культури України: Сумська область», співробітник Управління культури і туризму, національностей та релігій Сумської обласної державної адміністрації, викладач Машинобудівного коледжу Сумського державного університету, кандидат наук із соціальних комунікацій

Колектив бібліотеки щиро вдячний науковому редактору робочої групи з підготовки Тому «Звід пам'яток історії та культури України: Сумська область», співробітнику Управління культури і туризму, національностей та релігій Сумської обл. держ. адміністрації, викладачу Машинобудівного коледжу Сумського державного університету, кандидату наук із соціальних комунікацій Надії Степанівні Подоляці за подарований навчальний посібник «Писанням утверджені. З історії книги та книгодрукування на Сумщині» (Суми, 2013), автором якого вона є.

Видання подароване на другій секції Короленківських читань 2013 та містить дарчий напис «Кабінету бібліотекознавства з вдячністю від авторки. 24.10.13».

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Олена Семенівна Алексєєва

 Олена Семенівна Алексєєва,
старший науковий співробітник, керівник групи організації ретроспективної національної бібліографії Російської національної бібліотеки (РНБ)

Висловлюємо щиру подяку старшому науковому співробітнику, керівнику групи організації ретроспективної національної бібліографії Російської національної бібліотеки Олені Семенівні Алексєєвій за подаровані книги – видання РНБ:

1. «История библиотеки в биографиях ее директоров. 1795 – 2005» (Санкт-Петербург, 2006),
2. «Жизнь прекрасна… Вспоминая Владимира Николаевича Зайцева» (Санкт-Петербург, 2012).
3. Изобразительное и прикладное искусство: указатель библиогр. пособий. 1789–2007 гг. (Санкт-Петербург, 2012).

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Філіп Волянський

 Філіп Волянський,
заступник директора Історичного інституту у справах науки і співпраці з закордоном Вроцлавського університету

Колектив відділу літератури іноземними мовами та міжнародних зв’язків щиро вдячний п. Філіпу Волянському за подароване видання Kaznodziejstwo bernardyńskie w staropolskim systemie komunikacji społecznej schyłku epoki saskiej. Studium kształtowania wyobrażeń i postaw – Torun : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012.

Філіп Волянський – заступник директора Історичного інституту у справах науки і співпраці з партнерами за кордоном Вроцлавського університету – відвідав Харків у складі делегації на міжнародній науковій конференції «Багатокультурність як характерна риса історичного розвитку Центрально-Східної Європи», що відбулася 17–18 жовтня. Подарована монографія є результатом багаторічної праці автора з історичними джерелами і присвячена комунікації у давньопольському суспільстві.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Олександр Вікторович Ляшев

 Олександр Вікторович Ляшев,
український історик

Колектив бібліотеки вдячний п. Олександру за подароване видання: Ляшев, О. В. Козаки та селяни с. Роїща роїської сотні Чернігівського полку / О. В. Ляшев. – Чернігів : Десна, 2013. – Ч. 1. – 120 с.

Книжка стане у нагоді як шанувальникам історії Чернігівщини, так й усім, кому цікава генеалогія взагалі. Адже в ній висвітлюються основні віхи козацького та селянського станів с. Роїща, а також міститься інформація про старовинні роди даного села.

Видання подароване на пленарному засіданні конференції Української бібліотечної асоціації «Бібліотек@ в електронному середовищі».

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Леонід Іванович Мачулін

 Леонід Іванович Мачулін,
член Спілки письменників Росії, головний редактор журналу «Славянин»

Колектив бібліотеки вдячний Леоніду Івановичу Мачуліну за подарований комплект журналу «Славянин» за 20102013 рр. У журналі публікуються твори українських, російських, білоруських письменників. Він стане у нагоді шанувальникам художньої літератури.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Сергій Леонідович Зворський

 Сергій Леонідович Зворський,
старший науковий співробітник, завідувач сектору енциклопедичних досліджень науково-дослідного відділу Національної парламентської бібліотеки України, кандидат історичних наук

Висловлюємо щиру подяку старшому науковому співробітнику, завідувачу сектору енциклопедичних досліджень науково-дослідного відділу Національної парламентської бібліотеки України, кандидату історичних наук, Сергію Леонідовичу Зворському за подаровані 2 томи видання «Історія бібліотечної справи та бібліографії в Україні : ретросп. бібліогр. покажч. публ. середини XVIII – початку ХХІ ст.» (Київ, 2013).

Перший том містить дарчий напис: «Кабінету бібліотекознавства ХДНБК, найстарішому й найуславленішому в Україні з щирою приязню і побажаннями нових творчих успіхів від автора-укладача. Київ, 08.11.2013 р.».

 

ХДНБ ім. В.Г.Короленка висловлює вдячність

усім державним та громадським організаціям, установам, вищим навчальним закладам, авторам, читачам, видавництвам та митцям за різноманітні подарунки, що поповнюють фонд бібліотеки, розширюють ії технологічну базу, та прикрашають витворами мистецтва:

 • Видавництву «БУРУН і К» - за передані 72 видання
 • Видавництву «Золоті сторінки» - за подаровані 19 книг
 • Видавництву «Основа» - за передані 23 видання
 • Видавництву НТУ «ХПІ» - за 22 наукових видання
 • Видавництву «Прапор» - за подаровані 11 книг
 • Видавництву «Ранок» - за передані 21 книг
 • Видавництву «САГА» і особисто керівнику проектів Сергію Андрійовичу Голоті , який передав 37 видань
 • Видавництву «ФОРТ» - за подаровані 2 книги
 • Видавництву Харківського національного університету внутрішніх справ і особисто головному редактору Олександру Серафимовичу Тяпкіну за подаровані 52 видання
 • Харківській музично-театральній бібліотеці ім. Станіславського за подароване мініатюрне видання «Die kltine Liebes Bibel»
 • Бібліотеці Харківського національного університету внутрішніх справ -10 книг
 • Державній бібліотеці України для юнацтва і особисто директору Г. А. Саприкіну за 10 бібліографічних покажчиків та інформаційний вісник «Бібліосвіт»
 • Л. С. Карась-Чичибабіній за книгу Чичибабин Б.А. Собрание стихотворений.- Х.: Фолио, 2009.
 • Полтавському літературно-меморіальному музею В.Г. Короленка за подаровані 6 видань і 2 диски з історії Полтави
 • Праправнуку В.Г. Короленка – Сергію Валентиновичу Шерман-Короленку за книгу Владимир Короленко. ДНЕВНИК (1917-1921). Письма из Полтавы.-К.:Аконіт, 2011.
 • Харківському художньому музею за подаровані 11 ілюстрованих альбомів з мистецтва та 3 книги
 • Пані Наталії Папковій, праправнучці одного з засновників бібліотеки М.Ф. фон Дітмара за подаровані 3 видання
 • Одеській національній науковій бібліотеці ім. А.М. Горького
 • Івано-Франківській ОУНБ
 • Центральному державному науково-технічному архіву України
 • Державному архіву Харківської області
 • Всеукраїнському конгресу літераторів і особисто Л. Пятак
 • Харківській єпархії Української православної церкви
 • Сумській ОУНБ
 • Мордику Віталію Петровичу, відомому харківському художнику
 • Харківському національному медичному університету
 • Ліні Пятак, відомій харківській поетесі
 • Одеській національній науковій бібліотеці ім. М. Горького
 • Харківській державній академії культури за подаровану веб-камеру
 • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна за подарований ноутбук
 • Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ" за подарований міні компьютер
 • Харківську обласну універсальну наукову бібліотеку за подарований годинник

та багатьом іншим, що допомагають розвиненню діяльності бібліотеки.