Харківська державна наукова бібліотека ім В.Г.Короленка щиро вдячна громадським організаціям та установам, авторам, читачам за подаровані книги. Завдяки їм поповнюється і збагачується фонд нашої бібліотеки.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Дарувальники 2014

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Олена Семенівна Алексєєва

 Олена Семенівна Алексєєва,
старший науковий співробітник, керівник групи організації ретроспективної національної бібліографії Російської національної бібліотеки

Висловлюємо щиру подяку старшому науковому співробітнику, керівнику групи організації ретроспективної національної бібліографії Російської національної бібліотеки Олені Семенівні Алексєєвій за подаровані «Труды международного библиографического конгресса» (Санкт-Петербург, 2012, Ч. 2; Ч. 3).

Конгрес відбувався 21–23 вересня 2010 р. у Санкт-Петербурзі за участю понад 500 делегатів та охоплював теоретичні, історичні та практичні питання бібліографії. Видання буде цікаве фахівцям бібліотечної справи, бібліографознавцям, книгознавцям, культурологам.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Французький інститут в Україні

 Французький інститут в Україні

Колектив відділу літератури іноземними мовами та міжнародних зв’язків щиро вдячний колегам з Французького інституту в Харкові за багаторічну співпрацю та подаровану чергову добірку книг французькою мовою. Фонди ХДНБ ім. В. Г. Короленка збагатилися майже ста виданнями з філології, культурології та мистецтва.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Лариса Дешко, Лариса Французова, Ірина Мироненко, Світлана Ходячих

 Лариса Дешко, Лариса Французова, Ірина Мироненко, Світлана Ходячих

Працівники відділу «Україніка» висловлюють щиру вдячність

Ларисі Дешко за подаровані історичні розвідки «Основа. Каразіни» (Київ, 2014) та «П’ять поколінь Каразіних» (Київ, 2012),

Ларисі Французовій – за книгу «Именно: 205 женских имен в стихах» (Харків, 2013),

Ірині Мироненко – за збірку поезій 2008–2013 рр. «За спиною століття» (Харків, 2013)

та Світлані Ходячих – за альбом «Писанки Харківської губернії: Реконструкція за каталогом С. К. Кульжинського 1899 року» (Харків, 2014).

Усі ці видання були подаровані авторами ХДНБ ім. В. Г. Короленка на краєзнавчих читаннях, що відбулися 23 травня поточного року.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Алла Анатоліївна Соляник

 Алла Анатоліївна Соляник,
доктор педагогічних наук, професор, декан факультету бібліотекознавства та інформатики Харківської державної академії культури

Висловлюємо щиру подяку Аллі Анатоліївні Соляник, професору, декану факультету бібліотекознавства та інформатики Харківської державної академії культури, доктору педагогічних наук, за подароване видання «Алла Анатоліївна Соляник: до 50-річчя від дня народження: біобібліографічний покажчик» (Харків, 2014) з дарчим написом
«Любимой ХГНБК с благодарностью за многолетнее научное сотворчество. 17.06.2014».

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Маргарита Яківна Дворкіна

 Маргарита Яківна Дворкіна,
доктор педагогічних наук, завідуюча сектором науково-дослідного відділу бібліотекознавства Російської державної бібліотеки

Колектив бібліотеки щиро вдячний, доктору педагогічних наук, професору, завідуючій сектором науково-дослідного відділу бібліотекознавства Російської державної бібліотеки Маргариті Яківні Дворкіній, за подаровані видання:

1. Абрамов, К. И. История 223-го гвардейского полка 78-й гвардейской Висленской ордена Суворова 2-й степени стрелковой дивизии: воспоминания / К. И. Абрамов ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – Москва, 2010. – 123 с.
2. Библиотека в контексте истории : тез. докл. и сообщ. второй науч. конф. Москва, 21–23 окт. 1997 г. / [сост. Д. Н. Бакун, М. Я. Дворкина]. – Москва, 1997. – 176 с.
3. Библиотека в контексте истории : материалы 6-й междунар. науч. конф., Москва, 4–5 окт. 2005 г. / [сост. М. Я. Дворкина]. – Москва : Пашков дом, 2005. – 496 с.
4. Библиотека в контексте истории: материалы 7-й междунар. науч. конф., Москва, 3–4 окт. 2007 г. / [сост. М. Я. Дворкина]. – Москва : Пашков дом, 2007. – 384 с.
5. Библиотека в контексте истории : материалы 8-й междунар. науч. конф., Москва, 5–6 окт. 2009 г. / [сост. М. Я. Дворкина]. – Москва : Пашков дом, 2009. – 364 с.
6. Библиотека в контексте истории : материалы 9-й междунар. науч. конф., Москва, 3–4 окт. 2011 г. / [сост. М. Я. Дворкина]. – Москва : Пашков дом, 2011. – 348 с.
7. Библиотечное дело ХХІ век : науч.-практ. сб. / Рос. гос. б-ка ; сост. и науч. ред. И. П. Осипова. – Москва, 2010.  № 2; 2009. – № 2.
8. Клюев, В. К. Менеджмент ресурсного потенциала библиотеки: учеб.-метод. пособие /
В. К. Клюев. – Москва : Литера, 2011. – 112 с.
9. Российская государственная библиотека. Страницы истории (60-90-е годы ХХ века) : сб. ст. / Рос. гос. б-ка ; сост. М. Я. Дворкина. – Москва, 2003. – 200 с. – (Спец. юбилейн. прил. к журн. «Библиотековедение»).
10. Российская государственная библиотека. Страницы истории (60-90-е годы ХХ века) : сб. ст. / Рос. гос. б-ка ; [сост. и науч. ред. М. Я. Дворкина]. – Москва, 2004. – 116 с. – (Спец. юбилейн. прил. к журн. «Библиотековедение»).
11. Степанов, В. К. Применение Интернета в профессиональной информационной деятельности /
В. К. Степанов. – Москва : ФАИР, 2009. – 304 с.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Петро Сергійович Соков

 Петро Сергійович Соков,
професор, кандидат педагогічних наук, директор музею Московського державного університету культури та мистецтв

Висловлюємо щиру вдячність, професору, кандидату педагогічних наук, директору музею Московського державного університету культури та мистецтв Петру Сергійовичу Сокову за подаровану монографію «Соков П. С. Высшее библиотечно-информационное образование в России : основные этапы развития» (Москва, 2011) з дарчим написом
«Кабинету библиотековедения им. Л. Б. Хавкиной Харьковской государственной научной библиотеки им. В. Г. Короленко от автора».

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Відділ літератури з бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства Російської державної бібліотеки

 Відділ літератури з бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства Російської державної бібліотеки

Висловлємо щиру подяку колективу відділу літератури з бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства Російської державної бібліотеки за подаровані видання:

1. Библиотека и культурное многообразие : материалы ежегод. совещания руководителей Федер. и центр. регион. б-к России (Санкт-Петербург, 25–26 окт. 2011 г.) / Рос. нац. б-ка; [сост. И. А. Трушина, Н. Ю. Кузина]. – Санкт-Петербург, 2012. – 128 с.
2. Библиотековедение : науч.-практ. журн. / Рос. гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 4; 2013. – № 5.
3. Румянцевские чтения : материалы междунар. науч. конф. (15–16 апр. 2014) : [в 2 ч.] / Рос. гос. б-ка ; [редкол.: Л. Н. Тихонова, Е. А. Иванова, И. И. Шестопалов]. – Москва : Пашков дом, 2014.
4. Медиатека и мир: журн. о новых информ.-коммуникац. технологиях / Рос. гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 3; 2012. – №1; 2012 – № 4.
5. Новости Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений: науч.-практич. журн. / Рос. гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 3. – 56 с.
6. Открытый доступ: библиотеки за рубежом 2006 / Всерос. гос. б-ка иностр. лит. им. М. И. Рудомино, Центр междунар. библиотековедения; [сост. и отв. ред. С. В. Пушкова]. – Москва : Рудомино, 2006. – 376 с.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Державний бюджетний заклад культури міста Москва Бібліотека-читальня ім. І. С. Тургенєва

 Державний бюджетний заклад культури міста Москва Бібліотека-читальня ім. І. С. Тургенєва

Колектив бібліотеки щиро вдячний колегам з Бібліотеки-читальні ім. І. С. Тургенєва за подаровані видання, які поповнять фонд кабінету бібліотекознавства ім. Л. Б. Хавкіної.

1. Общедоступные библиотеки Москвы и России : от прошлого к настоящему : сб. ст. и материалов / Б-ка-читальня им. И. С. Тургенева ; [сост. Д. Н. Бакун, Е. В. Николаева]. – Москва : Книжница, 2011. – 360 с.
2. Тургеневка. 125 лет на благо москвичей / Б-ка-читальня им. И. С. Тургенева ; [сост. Т. Е. Коробкина, Г. В. Малясова, Е. В. Николаева]. – Москва, 2010. – 20 с.
3. Старейшие общедоступные библиотеки Москвы / Б-ка-читальня им. И. С. Тургенева ; [сост. Г. В. Малясова, Е. В. Николаева]. – Москва, 2010. – 32 с.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Петро Михайлович Гопич та Dr. rer. nat. Михайло Петрович Гопич

 Петро Михайлович Гопич та Dr. rer. nat. Михайло Петрович Гопич


Висловлюємо щиру подяку доктору фізико-математичних наук, доценту Петру Михайловичу Гопичу та Dr. rer. nat. Михайлу Петровичу Гопичу за подаровані бібліотеці ім. В. Г. Короленка
– шість річних комплектів наукового журналу «Nature» (2008–2013),
– два річних комплекти наукового журналу «The Sciences»,
– вісім річних комплектів наукового журналу «Физика элементарных частиц и атомного ядра».

Цей дарунок – свідчення небайдужого ставлення вченого до проблем освіти та науки в Україні і розуміння важливості ролі бібліотеки у розвитку цих суспільних інститутів. Завдяки П. М. Гопичу користувачі ХДНБ ім. В. Г. Короленка вже мають змогу читати журнали «Nature» за 1997–2007 роки, подаровані ним у 2008 р.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Юрій Олександрович Романов

 Юрій Олександрович Романов,
доцент кафедри гуманітарних наук факультету міжнародної освіти Національного технічного університету «ХПІ»

Юрій Олександрович Романов, доцент кафедри гуманітарних наук факультету міжнародної освіти НТУ «ХПІ», активний користувач ХДНБ ім. В. Г. Короленка подарував 43 книги, серед яких наукові видання, словники, книги серії «Классика литератур СНГ» тощо.

Особливої уваги заслуговують видання про життя та творчість Ф. М. Достоєвського та книги з автографами авторів.

Дякуємо Юрію Олександровичу за допомогу бібліотеці і бажаємо подальших успіхів у професійній діяльності.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Микола Семенович Туркот

 Микола Семенович Туркот,
полковник юстиції, кандидат юридичних наук, завідувач кафедри процесуального керівництва та підтримки державного обвинувачення Національної академії Прокуратури України, доцент, Почесний працівник Прокуратури України

Микола Семенович Туркот, полковник юстиції, кандидат юридичних наук, завідувач кафедри процесуального керівництва та підтримки державного обвинувачення Національної академії Прокуратури України, доцент, Почесний працівник Прокуратури України подарував бібліотеці підручник для студентів вищих юридичних навчальних закладів «Підтримання прокурором України державного обвинувачення» (Київ, 2014). Микола Семенович є відповідальним за випуск та автором деяких розділів цього підручника.
Дякуємо Миколі Семеновичу і бажаємо йому і колективу авторів підручника подальших творчих успіхів.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Драґіца Райчич

 Драґіца Райчич,
хорватсько-швейцарська письменниця і поетка

Драґіца Райчич – знана хорватсько-швейцарська письменниця і поетка, лауреатка численних літературних премій – відвідала Харків в межах поетичного туру фестивалю Meridian Czernowitz.

2 вересня 2014 р. в бібліотеці відбулася презентація її книги «Intergacion. Вибрані вірші та проза». Книга містить твори мовою орігіналу та переклади українською і російською мовами.

Колектив відділу літератури іноземними мовами та міжнародних зв'язків щиро вдячний авторці за подаровані видання.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна В’ячеслав Іванович Картавих

 В’ячеслав Іванович Картавих,
президент благодійного фонду по запобіганню наркоманії, СНІДу і насилля, полковник міліції у відставці, ветеран органів внутрішніх справ

Президент благодійного фонду протидії насиллю та наркоманії «Спаси и сохрани», полковник міліції у відставці, ветеран органів внутрішніх справ В’ячеслав Іванович Картавих передав для фонду ХДНБ свою нову книгу з серії «Опера. Воры. Начальники»: Картавых, В. И. Розыск справедливости : роман / Вячеслав Картавых. – Харьков, 2014. – 400 с.

Дякуємо В'ячеславу Івановичу за його постійну допомогу бібліотеці і бажаємо подальших творчих успіхів.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Василій Дмитрович Мигаль

 Василій Дмитрович Мигаль,
професор, доктор технічних наук, викладач Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Висловлюємо щиру подяку Василю Дмитровичу Мигалю, професору, доктору технічних наук, викладачу Харківського національного автомобільно-дорожнього університету за подарований бібліотеці подароване бібліотеці багатотомне видання за власним авторством «Техническая диагностика автомобилей».

Видання буде цікавим для студентів технічних спеціальностей, фахівців з діагностування автомобілів, інженерно-технічних робітників, зайнятих проєктуванням, експлуатацією та ремонтом автотранспорту.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Французький інститут в Україні

 Французький інститут в Україні

Колектив відділу літератури іноземними мовами та міжнародних зв’язків висловлює щиру подяку Французькому інституту в Україні, який подарував ХДНБ ім. В. Г. Короленка понад 200 видань французькою мовою.

Серед подарованих нашими постійними партнерами книг – чотири романи Патріка Модіано, який нещодавно став Лауреатом Нобелівської премії з літератури 2014 року.

Патрік Модіано отримав нагороду за «мистецтво пам'яті», яке дозволило йому в своїх романах осягнути долі людей і описати життя в умовах окупації.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Роман Михайлович Тріщ

 Роман Михайлович Тріщ,
доктор технічних наук, професор кафедри охорони праці, стандартизації і сертифікації Української інженерно-педагогічної академії

Висловлюємо щиру подяку Тріщу Роману Михайловичу, професору, доктору технічних наук за подаровані бібліотеці навчальні посібники та монографії, присвячені питанням метрологічного забезпечення, стандартизації та сертифікації.

Видання будуть цікавими для магістрів, аспірантів, учених в сфері інженерного фаху, викладачів та студентів технічних та економічних спеціальностей.

 

ХДНБ ім. В.Г.Короленка висловлює вдячність

усім державним та громадським організаціям, установам, вищим навчальним закладам, авторам, читачам, видавництвам та митцям за різноманітні подарунки, що поповнюють фонд бібліотеки, розширюють ії технологічну базу, та прикрашають витворами мистецтва:

 • Видавництву «БУРУН і К» - за передані 72 видання
 • Видавництву «Золоті сторінки» - за подаровані 19 книг
 • Видавництву «Основа» - за передані 23 видання
 • Видавництву НТУ «ХПІ» - за 22 наукових видання
 • Видавництву «Прапор» - за подаровані 11 книг
 • Видавництву «Ранок» - за передані 21 книг
 • Видавництву «САГА» і особисто керівнику проектів Сергію Андрійовичу Голоті , який передав 37 видань
 • Видавництву «ФОРТ» - за подаровані 2 книги
 • Видавництву Харківського національного університету внутрішніх справ і особисто головному редактору Олександру Серафимовичу Тяпкіну за подаровані 52 видання
 • Харківській музично-театральній бібліотеці ім. Станіславського за подароване мініатюрне видання «Die kltine Liebes Bibel»
 • Бібліотеці Харківського національного університету внутрішніх справ -10 книг
 • Державній бібліотеці України для юнацтва і особисто директору Г. А. Саприкіну за 10 бібліографічних покажчиків та інформаційний вісник «Бібліосвіт»
 • Л. С. Карась-Чичибабіній за книгу Чичибабин Б.А. Собрание стихотворений.- Х.: Фолио, 2009.
 • Полтавському літературно-меморіальному музею В.Г. Короленка за подаровані 6 видань і 2 диски з історії Полтави
 • Праправнуку В.Г. Короленка – Сергію Валентиновичу Шерман-Короленку за книгу Владимир Короленко. ДНЕВНИК (1917-1921). Письма из Полтавы.-К.:Аконіт, 2011.
 • Харківському художньому музею за подаровані 11 ілюстрованих альбомів з мистецтва та 3 книги
 • Пані Наталії Папковій, праправнучці одного з засновників бібліотеки М.Ф. фон Дітмара за подаровані 3 видання
 • Одеській національній науковій бібліотеці ім. А.М. Горького
 • Івано-Франківській ОУНБ
 • Центральному державному науково-технічному архіву України
 • Державному архіву Харківської області
 • Всеукраїнському конгресу літераторів і особисто Л. Пятак
 • Харківській єпархії Української православної церкви
 • Сумській ОУНБ
 • Мордику Віталію Петровичу, відомому харківському художнику
 • Харківському національному медичному університету
 • Ліні Пятак, відомій харківській поетесі
 • Одеській національній науковій бібліотеці ім. М. Горького
 • Харківській державній академії культури за подаровану веб-камеру
 • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна за подарований ноутбук
 • Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ" за подарований міні компьютер
 • Харківську обласну універсальну наукову бібліотеку за подарований годинник

та багатьом іншим, що допомагають розвиненню діяльності бібліотеки.