Харківська державна наукова бібліотека ім В.Г.Короленка щиро вдячна громадським організаціям та установам, авторам, читачам за подаровані книги. Завдяки їм поповнюється і збагачується фонд нашої бібліотеки.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Дарувальники 2018

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Станіслав Костянтинович Бондаренко

 Станіслав Костянтинович Бондаренко,
науковий співробітник Ізюмського краєзнавчого музею імені М. В. Сібільова

Колектив бібліотеки дякує колишньому співробітнику Кабінету бібліотекознавства імені Л. Б. Хавкіної, нині науковому співробітнику Ізюмського краєзнавчого музею імені М. В. Сібільова Станіславові Бондаренку за подаровані до фонду книгозбірні видання з історії Ізюмщини, автором одного з яких він є.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Любов Миколаївна Жванко

 Любов Миколаївна Жванко,
доктор історичних наук, директор Українсько-польського культурно-освітнього центру Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

Колектив бібліотеки вдячний директору Українсько-польського культурно-освітнього центру Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова Любові Жванко за подарований примірник її нової книги – біографічного словника «Видатні поляки і Харків». У передмові авторка зазначає, що користувалася зокрема фондами ХДНБ ім. В. Г. Короленка, а серед осіб, яким складена подяка – завідувачка відділу «Україніка» ім. Т. Г. Шевченка Надія Полянська. Титульний аркуш книги прикрашає дарчий напис зі словами вдячності відділу «Україніка» ім. Т. Г. Шевченка за «допомогу і професійну підтримку авторки».

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Галина Сергіївна Крахмальова

 Галина Сергіївна Крахмальова

Колектив відділу «Україніка» ім. Т. Г. Шевченка щиро вдячний Галині Сергіївні Крахмальовій за поповнення фонду кількома збірниками: «Культурна спадщина Слобожанщини минулих років», а також виданням «Гроты и их потомки» (Харків, 2017). Серед її предків по материній лінії – відомі діячі науки та освіти Яків Грот, Микола Грот, Олексій Грот, брати Лавровські, а також інші видатні особистості з родів Бланків, Буніних, Семенових-Тян-Шанських. У книзі зібрані публікації Галини Сергіївни та її родичів, присвячені цьому родоводу.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Людмила Євгеніївна Пономарьова

 Людмила Євгеніївна Пономарьова,
завідуюча відділом сучасного мистецтва Харківського художнього музею

Колектив Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка щиро дякує завідуючій відділом сучасного мистецтва Харківського художнього музею Людмилі Євгеніївні Пономарьовій за передачу в дар до фондів книгозбірні альбомних видань:

1. Лучковский, И. Я. Мария Безнощенко-Лучковская: будни земные. – Харьков, 2010. – 288 с.

2. Лучковский, И. Я. Записки охотника за картинами художников ХХ века. – Харьков : Майдан, 2017. – 224 с.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Володимир Євгенович Шедяков

 Володимир Євгенович Шедяков,
доктор соціологічних наук, професор (Київ)

Співробітники Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка щиро дякують доктору соціологічних наук, професору Володимиру Євгеновичу Шедякову (м. Київ) за сучасні наукові видання – авторські праці, колективні монографії та збірники, що надруковані в Україні, Литві, Латвії та Польщі у 2012–2018 р.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Володимир Володимирович Цибулькін

 Володимир Володимирович Цибулькін,
кандидат філологічних наук, доцент, керівник Установи синергетичних досліджень (УСД) «Magisterium» (Київ)

Колектив ХДНБ ім. В. Г. Короленка висловлює щиру подяку кандидату філологічних наук, доценту, керівнику Установи синергетичних досліджень (УСД) «Magisterium» (Київ) Володимиру Володимировичу Цибулькіну за подаровану цінну сучасну наукову (філологія, історія, фалеристика) та мемуарну літературу, книжки з автографами авторів – українських та зарубіжних письменників, учених, релігійних діячів, зокрема з автографами академіків Ю. К. Бєгунова та О. М. Трубачова, екслібрисом видатного історика античної літератури І. М. Тронського та ін.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Prof. Alessandro Maria Bruni

 Prof. Alessandro Maria Bruni,
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati

Università Ca’ Foscari

Колектив ХДНБ ім. В. Г. Короленка щиро дякує завідуючому кафедрою російської мови Венеціанського Університету Ка Фоскари, професору Алессандро Марія Бруні за подаровані видання з автографами, які є цінним науковим надбанням для бібліотеки.

1. Бруни, А. М. Византийская традиция и старославянский перевод Слов Григория Назианзина. Том 1. – Москва : Ин-т всеобщ. истории, 2010. – 287 с.

2. Бруни, А. М. Древнеславянские кодексы Слов Григория Назианзина и их византийские прототипы. – Москва : Ин-т всеобщ. истории, 2004. – 334 с.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Роман Геллер

 Роман Геллер

Працівники ХДНБ ім. В. Г. Короленка щиро дякують Роману Геллеру, який передав до фонду бібліотеки дві книги, надруковані у Німеччині:

1. Геллер, Р. Париж их помнит (Биографический справочник – путеводитель по мемориальным доскам соотечественникам) / Р. Геллер. – Ганновер, 2014. – 320 с.

Це видання містить інформацію про 40 видатних особистостей, яким присвячені меморіальні дошки Парижу і його околиць: Миколі Гоголю, Сергію Дягілеву, Анні Павловій, Марку Шагалу та ін.

2. Образы Парижа в стихах французских и русских поэтов : сборник / сост. Роман Геллер. – Ганновер, 2016. – 292 с.

У збірнику, упорядником якого є Роман Геллер, крім віршів та біографічних відомостей про 33-х французьських та 33-х російських поетів XIVXX ст., заслуговують на увагу розділи «Достопримечательности Парижа, упомянутые в стихах» та «Сведения о людях, упомянутых в стихах, примечаниях и описании достопримечательностей».

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Олег Вікторович Омельяненко

 Олег Вікторович Омельяненко,
історик

Колектив Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка висловлює щиру вдячність історику Олегу Вікторовичу Омельяненку за передачу до її фондів цінних друкованих видань:
1. Shakespeare, W. The plays. / W. Shakespeare. – London, 1809. – V. 2–9, 11.
2. Correspondance de Napoleon I. – Paris, 1870. – T. 33.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Ніна Михайлівна Березюк

 Ніна Михайлівна Березюк,
ветеран бібліотечної справи Харківщини, лауреат премії ім. К. І. Рубинського

Колектив ХДНБ ім. В. Г. Короленка висловлює щиру подяку науковцю, ветерану бібліотечної справи Харківщини та лауреату премії ім. К. І. Рубинського Ніні Михайлівні Березюк за подароване видання з автографом, яке поповнить фонд кабінету бібліотекознавства імені Л. Б. Хавкіної:

Березюк, Н. М. Вчений і бібліографія (XIX – середина ХХ століття). Нариси. Бібліографія бібліографії [Електронний ресурс] – Електрон. дані : [зб. біобібліогр. нарисів] / Н. М. Березюк ; Центр. наук. б-ка Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. – 205 с. – (Видатні постаті в історії Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна). – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Windows 2000 та вище ; Adobe Acrobat Reader ; pdf формат. – Назва з етикетки диска.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Олександр Євграфович Петренко

 Олександр Євграфович Петренко,
науковець, краєзнавець, праправнук поета Михайла Петренка, засновник дослідницького генеалогічно-літературного проєкту «Ідентифікація Петренків»

Колектив бібліотеки щиро вдячний Олександру Євграфовичу Петренку за щедрий дарунок: книги, видані в 2015–2017 рр. у межах проєкту «Ідентифікація Петренків», листівки, ювілейний конверт та ювілейну монету, присвячені цьому видатному українському поету-романтику. У подарованих книгах читачі можуть знайти як твори поета, так і критичні матеріали про нього, добірки публікацій з видань ХІХ ст., а також переклади мовами світу його найвідомішого пісенного шедевру «Дивлюсь я на небо…».

 

ХДНБ ім. В.Г.Короленка висловлює вдячність

усім державним та громадським організаціям, установам, вищим навчальним закладам, авторам, читачам, видавництвам та митцям за різноманітні подарунки, що поповнюють фонд бібліотеки, розширюють ії технологічну базу, та прикрашають витворами мистецтва:

 • Видавництву «БУРУН і К» - за передані 72 видання
 • Видавництву «Золоті сторінки» - за подаровані 19 книг
 • Видавництву «Основа» - за передані 23 видання
 • Видавництву НТУ «ХПІ» - за 22 наукових видання
 • Видавництву «Прапор» - за подаровані 11 книг
 • Видавництву «Ранок» - за передані 21 книг
 • Видавництву «САГА» і особисто керівнику проектів Сергію Андрійовичу Голоті , який передав 37 видань
 • Видавництву «ФОРТ» - за подаровані 2 книги
 • Видавництву Харківського національного університету внутрішніх справ і особисто головному редактору Олександру Серафимовичу Тяпкіну за подаровані 52 видання
 • Харківській музично-театральній бібліотеці ім. Станіславського за подароване мініатюрне видання «Die kltine Liebes Bibel»
 • Бібліотеці Харківського національного університету внутрішніх справ -10 книг
 • Державній бібліотеці України для юнацтва і особисто директору Г. А. Саприкіну за 10 бібліографічних покажчиків та інформаційний вісник «Бібліосвіт»
 • Л. С. Карась-Чичибабіній за книгу Чичибабин Б.А. Собрание стихотворений.- Х.: Фолио, 2009.
 • Полтавському літературно-меморіальному музею В.Г. Короленка за подаровані 6 видань і 2 диски з історії Полтави
 • Праправнуку В.Г. Короленка – Сергію Валентиновичу Шерман-Короленку за книгу Владимир Короленко. ДНЕВНИК (1917-1921). Письма из Полтавы.-К.:Аконіт, 2011.
 • Харківському художньому музею за подаровані 11 ілюстрованих альбомів з мистецтва та 3 книги
 • Пані Наталії Папковій, праправнучці одного з засновників бібліотеки М.Ф. фон Дітмара за подаровані 3 видання
 • Одеській національній науковій бібліотеці ім. А.М. Горького
 • Івано-Франківській ОУНБ
 • Центральному державному науково-технічному архіву України
 • Державному архіву Харківської області
 • Всеукраїнському конгресу літераторів і особисто Л. Пятак
 • Харківській єпархії Української православної церкви
 • Сумській ОУНБ
 • Мордику Віталію Петровичу, відомому харківському художнику
 • Харківському національному медичному університету
 • Ліні Пятак, відомій харківській поетесі
 • Одеській національній науковій бібліотеці ім. М. Горького
 • Харківській державній академії культури за подаровану веб-камеру
 • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна за подарований ноутбук
 • Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ" за подарований міні компьютер
 • Харківську обласну універсальну наукову бібліотеку за подарований годинник

та багатьом іншим, що допомагають розвиненню діяльності бібліотеки.