Харківська державна наукова бібліотека ім В.Г.Короленка щиро вдячна громадським організаціям та установам, авторам, читачам за подаровані книги. Завдяки їм поповнюється і збагачується фонд нашої бібліотеки.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Дарувальники 2019

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Науковці факультету соціальних комунікацій Харківської державної академії культури

 Науковці факультету соціальних комунікацій Харківської державної академії культури

Колектив ХДНБ ім. В. Г. Короленка висловлює щиру подяку науковцям факультету соціальних комунікацій Харківської державної академії культури, авторському колективу видання, за подаровану монографію, яка поповнить фонд кабінету бібліотекознавства імені Л. Б. Хавкіної:
Фундатори харківської бібліотечної науково-освітньої школи (до 90-річчя ХДАК) : колект. моногр. / Харків. держ. акад. культури ; за наук. ред. А. А. Соляник. – Харків : ХДАК, 2019. – 76 с.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Колектив Центральної бібліотеки міста Слов’янська

 Колектив Центральної бібліотеки міста Слов’янська

Колектив ХДНБ ім. В. Г. Короленка висловлює щиру подяку колективу Центральної бібліотеки міста Слов’янська за подаровані видання, які поповнять фонди бібліотеки.
Серед них:
1. Сіверський Донець – краса твоя велична, неповторна : [фотоальбом] / упоряд. : Ю. Киркач, П. Чередніченко. – Слов’янськ, 2017. – 79 с.
2. Асєєв, С. В ізоляції. Дописи про Донбас [Текст] : зб. ст. / Станіслав Асєєв (Васін). – Київ : Люта справа, 2018. – 212 с.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Колектив Харківської державної академії культури, кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи, бібліотека

 Колектив Харківської державної академії культури, кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи, бібліотека

Колектив ХДНБ ім. В. Г. Короленка висловлює щиру подяку колективу Харківської державної академії культури, кафедрі інформаційної, бібліотечної та архівної справи, бібліотеці за подароване видання, яке поповнить фонд кабінету бібліотекознавства імені Л. Б. Хавкіної:

Шемаєва, Ганна Василівна : (до 65-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Бібліотека ; [уклад.: С. В. Євсеєнко, О. М. Левченко, О. С. Хижна; наук. ред. Н. М. Кушнаренко]. – Харків, 2019. – 92 с. – (Видатні педагоги Харківської державної академії культури).

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Ніна Михайлівна Березюк

 Ніна Михайлівна Березюк,
ветеран бібліотечної справи Харківщини, лауреат премії імені К. І. Рубинського

Колектив ХДНБ імені В. Г. Короленка висловлює щиру подяку науковцю, ветерану бібліотечної справи Харківщини та лауреату премії імені К. І. Рубинського Ніні Михайлівні Березюк за подароване видання з автографом, яке поповнить фонд кабінету бібліотекознавства імені Л. Б. Хавкіної:
Березюк, Н. М. Вчений і бібліографія (XIX – середина ХХ століття). Нариси. Бібліографія бібліографії [Текст] : [зб. біобібліогр. нарисів] / Н. М. Березюк ; М-во освіти і науки України, Центр. наук. б-ка Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 199 с. – (Видатні постаті в історії Харківського університету).

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Колектив Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки, відділ науково-методичної роботи

 Колектив Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки, відділ науково-методичної роботи

Колектив ХДНБ ім. В. Г. Короленка висловлює щиру подяку колективу Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки, відділу науково-методичної роботи за 26 подарованих видань, які поповнять фонди бібліотеки.
Серед них такі видання:
1. Віртуальна «реальність» публічних бібліотек : метод. поради / Львів. обл. універс. наук. б-ка, Регіон. тренінг. центр ; уклад.: С. Дмитрів, О. Шматько. – Львів : Ліга-Прес, 2011. – 40 с. – (Секрети бібліотечної майстерності).
2. Заграва. Імена на літературній карті Львівщини : календар-альм. на 2008–2009 роки / Львів. обл. універс. наук. б-ка ; упоряд. О. В. Шматько ; наук. ред. І. Ю. Лешнівська. – Львів : Ліга-Прес, 2012. – 72 с.
3. Львівщина в 2018 році. Знаменні і пам’ятні дати краю : календар / Упр. Культури і туризму Львів. облдержадмін., Львів. обл. універс. наук. б-ка ; упоряд.: І. Зінченко, М. Гема; ред. Д. Дигас; наук. ред. І. Лешнівська. – Львів, 2018. – 175 с.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Колектив Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка, відділ науково-методичної роботи

 Колектив Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка, відділ науково-методичної роботи

Колектив ХДНБ ім. В. Г. Короленка висловлює щиру подяку колективу Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка, відділу науково-методичної роботи за подаровані видання, які поповнять фонди бібліотеки.
Були отримані такі видання:
1. У бібліотеках Івано-Франківщини: з досвіду роботи бібліотек – переможців обласного конкурсу «Краща бібліотека 2018 року». Вип. 9 / Упр. культури, національностей та релігій Івано-Франків. облдержадмін., Івано-Франків. обл. універс. наук. б-ка ім. І. Франка, Наук.-метод. від. ; [уклад.: С. Г. Фіцик, Г. М. Колотило; літ. ред. Г. В. Горбань; відп. за вип. Л. В. Бабій]. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2018. – 148 с.
2. Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка: досвід, тенденції, перспективи : бібліогр. покажч. Вип. 2 / Івано-Франків. обл. універс. наук. б-ка ім. І. Франка ; передм. Г. Карась; ред. Г. Горбань; відп. за вип. Л. Бабій. – Івано-Франківськ, 2015. – 72 с.
3. Гуцульщина у світобаченні Станіслава Вінценза : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. з міжнарод. участю, присвяч. 130-літтю від дня народж. польск. письменника С. Вінценза : смт. Верховина, 30 лист. 2018 р. / Упр. культури, національностей та релігії Івано-Франків. обл. держ. адмін., Івано-Франків. обл. універс. наук. б-ка ім. І. Франка, громад. об'єднання «Всеукр. т-во ”Гуцульщина”» ; [ред. Г. В. Горбань; відп. за вип. Л. В. Бабій] – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2018. – 88 с.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Іван Пилипович Ющук

 Іван Пилипович Ющук,
професор, заслужений діяч науки і техніки України

Дякуємо професору Івану Ющуку за передані до фонду бібліотеки 11 книг. Особливої уваги заслуговує «Словник української мови VI століття», в якому зібрано понад 13 тис. слів української мови слов’янського походження.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Галина Миколаївна Швецова-Водка

 Галина Миколаївна Швецова-Водка,
доктор історичних наук, професор кафедри документальних комунікацій і бібліотечної справи Рівненського державного гуманітарного університету

Колектив ХДНБ імені В. Г. Короленка висловлює щиру подяку професору Рівненського державного гуманітарного університету, доктору історичних наук Галині Миколаївні Швецовій-Водці за подароване видання, яке поповнить фонд кабінету бібліотекознавства імені Л. Б. Хавкіної:
Ноокомунікологія : навч.-метод. посіб. для студ. магістратури спеціальності «029 Інформ., бібл. та арх. справа» / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; авт.-уклад. Г. М. Швецова-Водка. – Київ : «Кондор», 2019. – 112 с.

 

ХДНБ ім. В.Г.Короленка висловлює вдячність

усім державним та громадським організаціям, установам, вищим навчальним закладам, авторам, читачам, видавництвам та митцям за різноманітні подарунки, що поповнюють фонд бібліотеки, розширюють ії технологічну базу, та прикрашають витворами мистецтва:

 • Видавництву «БУРУН і К» - за передані 72 видання
 • Видавництву «Золоті сторінки» - за подаровані 19 книг
 • Видавництву «Основа» - за передані 23 видання
 • Видавництву НТУ «ХПІ» - за 22 наукових видання
 • Видавництву «Прапор» - за подаровані 11 книг
 • Видавництву «Ранок» - за передані 21 книг
 • Видавництву «САГА» і особисто керівнику проектів Сергію Андрійовичу Голоті , який передав 37 видань
 • Видавництву «ФОРТ» - за подаровані 2 книги
 • Видавництву Харківського національного університету внутрішніх справ і особисто головному редактору Олександру Серафимовичу Тяпкіну за подаровані 52 видання
 • Харківській музично-театральній бібліотеці ім. Станіславського за подароване мініатюрне видання «Die kltine Liebes Bibel»
 • Бібліотеці Харківського національного університету внутрішніх справ -10 книг
 • Державній бібліотеці України для юнацтва і особисто директору Г. А. Саприкіну за 10 бібліографічних покажчиків та інформаційний вісник «Бібліосвіт»
 • Л. С. Карась-Чичибабіній за книгу Чичибабин Б.А. Собрание стихотворений.- Х.: Фолио, 2009.
 • Полтавському літературно-меморіальному музею В.Г. Короленка за подаровані 6 видань і 2 диски з історії Полтави
 • Праправнуку В.Г. Короленка – Сергію Валентиновичу Шерман-Короленку за книгу Владимир Короленко. ДНЕВНИК (1917-1921). Письма из Полтавы.-К.:Аконіт, 2011.
 • Харківському художньому музею за подаровані 11 ілюстрованих альбомів з мистецтва та 3 книги
 • Пані Наталії Папковій, праправнучці одного з засновників бібліотеки М.Ф. фон Дітмара за подаровані 3 видання
 • Одеській національній науковій бібліотеці ім. А.М. Горького
 • Івано-Франківській ОУНБ
 • Центральному державному науково-технічному архіву України
 • Державному архіву Харківської області
 • Всеукраїнському конгресу літераторів і особисто Л. Пятак
 • Харківській єпархії Української православної церкви
 • Сумській ОУНБ
 • Мордику Віталію Петровичу, відомому харківському художнику
 • Харківському національному медичному університету
 • Ліні Пятак, відомій харківській поетесі
 • Одеській національній науковій бібліотеці ім. М. Горького
 • Харківській державній академії культури за подаровану веб-камеру
 • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна за подарований ноутбук
 • Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ" за подарований міні компьютер
 • Харківську обласну універсальну наукову бібліотеку за подарований годинник

та багатьом іншим, що допомагають розвиненню діяльності бібліотеки.