Бібліографічний запис скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами

Бібліографічний запис скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами

2009

Бібліографічний запис скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994), MOD; ISO 832:1994, MOD) [Текст]. - Офіц. вид. - На заміну Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.11-78); Введ. з 2010-04-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2009. - IV, 83 с. - (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт України).

Ст2-137

Стандарт прийнято зі змінами ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліотечний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами). ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) впроваджує ISO 832:1994 (Інформація та документація. Бібліографічний опис та посилання. Правила скорочення бібліографічних термінів з модифікованим (МОD) ступенем відповідності.

ДСТУ визначає правила скорочення слів і словосполук іноземними європейськими мовами в бібліографічному описі документів для каталогів та картотек, інформаційних видань тощо. Установлені стандартом скорочення слів і словосполук рекомендовано застосовувати в анотаціях і рефератах.

Фонд відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів
Надійшло у лютому 2019

 

Останні надходження

Бессонов, Алексей
Рот Йозеф
Гусейнов Григорій Джамалович
Подоляка Надія Степанівна
Мушкевич Мирослава Іванівна
Корниенко Алексей Сергеевич
Немцова Валентина Сергеевна
Айзексон Волтер
Подерв'янський Лесь
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання