Innovative development of the economy: global trends and national features

Innovative development of the economy: global trends and national features

2018

Innovative development of the economy: global trends and national features [Text]: collective monograph / Aleksandras Stulginskis univ. Business and rural development management inst.; ed.: J. Žukovskis, K. Shaposhnykov. – Kaunas: Baltija рubl., 2018. – 710 p.: fig., tab. – Текст: англ., укр., рос. – ISBN 978-9934-571-76-3

ІН2-21124

Інноваційний розвиток економіки: світові тенденції та національні особливості: колективна монографія.

Інститут бізнесу і розвитку управління сільськими регіонами університету ім. А. Стульгінскіс (Литва) за участю в роботі групи авторів, підготовил колективну монографію. Видання складається з трьох розділів: інноваційний розвиток національної економіки; розвиток територій: інноваційний контекст; інноваційне управління бізнесом.

Монографія може бути хорошою основою для правильного використання іновацій, їх впливу на економічне зростання держави.

Фонд відділу літератури іноземними мовами та міжнародних зв’язків
Надійшло у жовтні 2019

 

Останні надходження

Бессонов, Алексей
Рот Йозеф
Гусейнов Григорій Джамалович
Подоляка Надія Степанівна
Мушкевич Мирослава Іванівна
Корниенко Алексей Сергеевич
Немцова Валентина Сергеевна
Айзексон Волтер
Подерв'янський Лесь
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання