До нових берегів...

Чайка Сергій Михайлович

До нових берегів...

2019

Чайка С. М. До нових берегів ... [Текст] = To the new shores...: живопис: [альбом] / Сергій Чайка. - Дніпро: Ліра, 2019. - 253 с.: іл.

К6-653

У художньому альбомі представлені картини художник-баталіста Сергія Михайлович Чайки – результат плідної праці за ЗО років його творчості. Він працює в реалістичній академічній техніці, яка дуже зрозуміла і приваблива для глядача. Основна тема його творчості – відображення історії України в картинах. Сюжети картин художника ґрунтуються на історичних подіях, пам’ять про які дійшла до нашого часу. Завдяки їм можна відчути ту атмосферу, що була в країні у часи їх написання. Багато картин супроводжують анотації з описом історичних подій, відображених на них.

Фонд документних пам`яток
Надійшло у листопаді 2019

 

Останні надходження

Соф’їн Михайло Ігорович
Сукаленко Тетяна Миколаївна
Філіппов Станіслав Олександрович
Галунько Віра Миколаївна
Худоба Олександра
Мэнсон Марк
Рикс Томас
Аль-Халили Джим
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання