Modern tendencies of fiscal policy in European economic space

Modern tendencies of fiscal policy in European economic space

2017

Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Text] : monograph / Ternopil Nat. Economic Univ. ; sci. ed. by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.: fig. – ISBN 978-966-654-472-1.

Сучасні тенденції фіскальної політики в європейському економічному просторі: монографія

ІН2-20569

Монографія присвячена сучасним тенденціям фіскальної теорії. Досліджено теорію та практику бюджетної децентралізації. Проаналізовано особливості функціонування міжнародного бізнесу в умовах податкової гармонізації та перспективи вдосконалення фіскальної адміністрації у міжнародному та національному контексті. Визначені глобальні виклики, а також фіскальні аспекти сучасних тенденцій у фінансуванні господарюючих суб'єктів.

Фонд відділу літератури іноземними мовами та міжнародних зв’язків
Надійшло у січні 2020

 

Останні надходження

Кумар, Дипак
Івасюк, Оксана Михайлівна
Аржевітін, Станіслав Михайлович
Саттон, Роберт
Вовк Ірина Олегівна
Шейко Василь Миколайович
Харріс, Роберт
Водотика Тетяна Сергіївна
Корзун Олена Вікторівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання