Modern tendencies of fiscal policy in European economic space

Modern tendencies of fiscal policy in European economic space

2017

Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Text]: monograph / Ternopil Nat. Economic Univ.; sci. ed. by A. Krysovatyy. – Ternopil: TNEU, 2017. – 388 p.: fig. – ISBN 978-966-654-472-1.
Сучасні тенденції фіскальної політики в європейському економічному просторі: монографія

ІН2-20569

Монографія присвячена сучасним тенденціям фіскальної теорії. Досліджено теорію та практику бюджетної децентралізації. Проаналізовано особливості функціонування міжнародного бізнесу в умовах податкової гармонізації та перспективи вдосконалення фіскальної адміністрації у міжнародному та національному контексті. Визначені глобальні виклики, а також фіскальні аспекти сучасних тенденцій у фінансуванні господарюючих суб'єктів.

Фонд відділу літератури іноземними мовами та міжнародних зв’язків
Надійшло у січні 2020

 

Останні надходження

Соф’їн Михайло Ігорович
Сукаленко Тетяна Миколаївна
Філіппов Станіслав Олександрович
Галунько Віра Миколаївна
Худоба Олександра
Мэнсон Марк
Рикс Томас
Аль-Халили Джим
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання