Лінгвокультурні типажі в українській художній літературі XIX ст.

Сукаленко Тетяна Миколаївна

Лінгвокультурні типажі в українській художній літературі XIX ст.

2018

Сукаленко Т. М. Лінгвокультурні типажі в українській художній літературі XIX ст. : монографія / Т. М. Сукаленко; [наук. ред.: В. М. Бріцин] ; Ун-т держ. фіск. служби України, Навч.-наук. ін-т гуманітар. наук. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2018. – 675 с.

К2-204522

Монографію присвячено моделюванню та комплексному аналізу лінгвокультурних типажів українського художнього дискурсу XIX ст. У роботі досліджено поняття «лінгвокультурний типаж» у колі базових понять лінгвокультурології; схарактеризовано соціокультурну ситуацію в підросійській та підавстрійській Україні; визначено принципи системного моделювання типажів; розроблено модель опису лінгвокультурних типажів; змодельовано систему опозиційних протиставлень і поєднань типажів в українській лінгвокультурі; виокремлено спільні та відмінні риси концептуалізації типажів у свідомості носіїв культури підросійської та підавстрійської України ХІХ ст.; виявлено специфіку художнього дискурсу підросійської та підавстрійської України. У монографії вперше в українському мовознавстві комплексно досліджено лінгвокультурні типажі підросійської та підавстрійської України «чиновник», «пан», «панич», «пані» (панія), «панна», «селянин», «робітник», «студент», «священик», «москаль-солдат», «козак», «лях / поляк», «жид», «циган» з урахуванням їх поняттєвих, образно-перцептивних, оцінних і ціннісних характеристик. Для філологів, соціолінгвістів, соціологів, усіх, хто цікавиться лінгвістикою.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у лютому 2020

 

Останні надходження

Гринева Анастасия Юрьевна
Александер Крістофер
Омельяненко Виктор Иванович
Игнатенко Леонид Александрович
Кассані Мія
Лукинюк Тетяна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання