Лінгвокультурні типажі в українській художній літературі XIX ст.

Сукаленко Тетяна Миколаївна

Лінгвокультурні типажі в українській художній літературі XIX ст.

2018

Сукаленко Т. М. Лінгвокультурні типажі в українській художній літературі XIX ст. [Текст]: монографія / Т. М. Сукаленко; [наук. ред.: В. М. Бріцин]; Ун-т держ. фіск. служби України, Навч.-наук. ін-т гуманітар. наук. - Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 2018. - 675 с.

К2-204522

Монографію присвячено моделюванню та комплексному аналізу лінгвокультурних типажів українського художнього дискурсу XIX ст. У роботі досліджено поняття «лінгвокультурний типаж» у колі базових понять лінгвокультурології; схарактеризовано соціокультурну ситуацію в підросійській та підавстрійській Україні; визначено принципи системного моделювання типажів; розроблено модель опису лінгвокультурних типажів; змодельовано систему опозиційних протиставлень і поєднань типажів в українській лінгвокультурі; виокремлено спільні та відмінні риси концептуалізації типажів у свідомості носіїв культури підросійської та підавстрійської України ХІХ ст.; виявлено специфіку художнього дискурсу підросійської та підавстрійської України. У монографії вперше в українському мовознавстві комплексно досліджено лінгвокультурні типажі підросійської та підавстрійської України «чиновник», «пан», «панич», «пані» (панія), «панна», «селянин», «робітник», «студент», «священик», «москаль-солдат», «козак», «лях / поляк», «жид», «циган» з урахуванням їх поняттєвих, образно-перцептивних, оцінних і ціннісних характеристик. Для філологів, соціолінгвістів, соціологів, усіх, хто цікавиться лінгвістикою.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у лютому 2020

 

Останні надходження

Бессонов, Алексей
Рот Йозеф
Гусейнов Григорій Джамалович
Подоляка Надія Степанівна
Мушкевич Мирослава Іванівна
Корниенко Алексей Сергеевич
Немцова Валентина Сергеевна
Айзексон Волтер
Подерв'янський Лесь
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання