Реалізація фіскальної політики в Україні в умовах євроінтеграції: організаційно-правові засади

Соф’їн Михайло Ігорович

Реалізація фіскальної політики в Україні в умовах євроінтеграції: організаційно-правові засади

2019

Соф’їн М. І. Реалізація фіскальної політики в Україні в умовах євроінтеграції: організаційно-правові засади: монографія / М. І. Соф’їн. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 436 с.

К2-204621

Роботу присвячено дослідженню проблеми реалізації фіскальної політики в Україні в умовах євроінтеграції. Розкрито теоретико-методологічні та адміністративно-правові засади провадження зазначеної політики, а також окреслено напрями розвитку діяльності її суб’єктів. Особливу увагу звернуто на шляхи вдосконалення організаційно-правового забезпечення здійснення фіскальної політики нашої держави в контексті євроінтеграційних процесів

Монографія може бути корисною для науковців, науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти, а також правоохоронців, суддів і юристів-практиків.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у лютому 2020

 

Останні надходження

Бессонов, Алексей
Рот Йозеф
Гусейнов Григорій Джамалович
Подоляка Надія Степанівна
Мушкевич Мирослава Іванівна
Корниенко Алексей Сергеевич
Немцова Валентина Сергеевна
Айзексон Волтер
Подерв'янський Лесь
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання