The strategic potential of the state and territorial development

The strategic potential of the state and territorial development

2017

The strategic potential of the state and territorial development [Text] : collective monograph / European Institute of Further Education (Podhájska, Slovak Republic), Donetsk State Univ. of Management ; ed. J. Zatko [et al.]. – Podhájska : European Inst. of Further Education, 2017. – 257 p. : fig. – ISBN 978-80-89926-00-8.

Стратегічний потенціал держави та територіального розвитку: колективна монографія

ІН2-21324

У монографії розглядаються особливості та перспективи сучасного соціально-економічного розвитку деяких країн ЄС та України. Акцентується увага на принципах сталого розвитку та національної безпеки як стратегічних напрямків сучасної державної політики. Описана особливість розвитку окремих галузей економіки, сфер діяльності та напрямів державного регулювання, проаналізовано специфіку державного управління в контексті сучасних реформ у різних сферах розвитку економіки.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у березні 2020

 

Останні надходження

Кумар, Дипак
Івасюк, Оксана Михайлівна
Аржевітін, Станіслав Михайлович
Саттон, Роберт
Вовк Ірина Олегівна
Шейко Василь Миколайович
Харріс, Роберт
Водотика Тетяна Сергіївна
Корзун Олена Вікторівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання