The strategic potential of the state and territorial development

The strategic potential of the state and territorial development

2017

The strategic potential of the state and territorial development [Text] : collective monograph / European Institute of Further Education (Podhájska, Slovak Republic), Donetsk Sate Univ. of Management ; ed. J. Zatko [et al.]. - Podhájska : European Inst. of Further Education, 2017. - 257 p. : fig. - ISBN 978-80-89926-00-8.

Стратегічний потенціал держави та територіального розвитку: колективна монографія

ІН2-21324

У монографії розглядаються особливості та перспективи сучасного соціально-економічного розвитку деяких країн ЄС та України. Акцентується увага на принципах сталого розвитку та національної безпеки як стратегічних напрямків сучасної державної політики. Описана особливість розвитку окремих галузей економіки, сфер діяльності та напрямів державного регулювання, проаналізовано специфіку державного управління в контексті сучасних реформ у різних сферах розвитку економіки.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у березні 2020

 

Останні надходження

Соф’їн Михайло Ігорович
Сукаленко Тетяна Миколаївна
Філіппов Станіслав Олександрович
Галунько Віра Миколаївна
Худоба Олександра
Мэнсон Марк
Рикс Томас
Аль-Халили Джим
Швабер Кен
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання