Вірусологія

Шамрай Сергій Миколайович

Вірусологія

2020

Шамрай С. М. Вірусологія [Текст] : підручник / С. М. Шамрай, Д. В. Леонтьєв ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 2020. – 244 с.

К2-205682

У підручнику розглянуті основні аспекти загальної та спеціальної вірусології. Розглянуто історію дослідження вірусів, принципи їхньої організації, проблему належності вірусів до живого світу, основи систематики вірусів. Детально описується цикл репродукції вірусів, їхня взаємодія з клітиною та в цілому з організмом хазяїна. Окреслено проблеми походження та еволюції вірусів, методи дослідження та ідентифікації вірусів. Останній розділ підручника присвячений огляду основних представників групи, що вражають людину і тварин. Підручник призначено для студентів освітнього рівня бакалавр спеціальностей 091 Біологія, 014 Середня освіта (Біологія) та 014 Середня освіта (Природничі науки).

Фонд основного книгосховища
Надійшло у серпні 2020

 

Останні надходження

Вовк Ірина Олегівна
Шейко Василь Миколайович
Харріс Роберт
Водотика Тетяна Сергіївна
Корзун Олена Вікторівна
Томенко Микола Володимирович
Крістіан Браян
Фосслін Ліз
Єнсен Альфред
Яневський Данило Борисович
Підлуцький Олекса
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання