Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у перше десятиліття незалежності України (1991–2002)

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у перше десятиліття незалежності України (1991–2002)

2019

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у перше десятиліття незалежності України (1991–2002) [Текст] : [монографія] / [Т. Д. Антонюк, Т. І. Арсеєнко, Н. П. Бондар та ін.; відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2019. – 452 с.

К4-28965

У монографії з історії Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 1991–2002 років розкривається найбільш динамічний та плідний період її функціонування, пов'язаний із становленням незалежності України, наростанням демократичних процесів, глибокими змінами в соціальному устрої держави, в усіх сферах суспільного життя, з наповненням новим змістом функцій бібліотеки як національної установи.

Висвітлено появу нових наукових напрямів і розвиток, на нових засадах, науково-дослідної роботи, фундаментальних та прикладних досліджень у галузі національного бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, архівознавства та інших споріднених наук; бібліотечно-інформаційної діяльності; міжнародної співпраці. Розкрито внесок наукових працівників та бібліотечних фахівців у діяльність НБУВ як науково-дослідного інституту, науково-інформаційного центру та найбільшої бібліотеки країни.

Монографію підготовлено за результатами виконання науково-дослідного проєкту «Бібліотечна, архівна та інформаційна діяльність національної бібліотеки в сучасному науково-інформаційному просторі (1993–2018)», що отримав підтримку програми розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень (КПКВК 6541230).

Фонд Кабінета бібліотекознавства ім. Л.Б. Хавкіної
Надійшло у серпні 2020

 

Останні надходження

Вовк Ірина Олегівна
Шейко Василь Миколайович
Харріс Роберт
Водотика Тетяна Сергіївна
Корзун Олена Вікторівна
Томенко Микола Володимирович
Крістіан Браян
Фосслін Ліз
Єнсен Альфред
Яневський Данило Борисович
Підлуцький Олекса
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання