Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в науково-інформаційному просторі (2000–2018)

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в науково-інформаційному просторі (2000–2018)

2019

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в науково-інформаційному просторі (2000–2018) [Текст] / [В. М. Горовий, В. В. Струнгар, К. В. Лобузіна та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2019. – 340, [1] с.: іл. – Авт. зазначено у вип. дан.

К4-28989

На прикладі розгортання наукової та науково-практичної діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2000–2018 рр. у монографії обґрунтовано зростаюче суспільне значення бібліотечних установ у реалізації завдань, передбачених законами України «Про Національну програму інформатизації», «Про концепцію Національної програми інформатизації», Постановою Верховної Ради України «Про затвердження завдань Національної програми інформатизації» та іншими нормативними документами. Поряд з теоретичним розглядом важливих проблем адаптації бібліотечної системи і всіх категорій користувачів, у тому числі дистанційних, до розвитку і зростаючих можливостей електронних інформаційних технологій у дослідженні розглядається проблема активізації інформаційних працівників бібліотеки безпосередньо у роботі з ефективного використання інформаційних ресурсів розвитку, в аналізі нових масивів інформації глобального інформаційного простору, у тематичному підборі затребуваної інформації, організації її використання, в утвердженні орієнтирів національної інформаційної традиції у вітчизняному інфотворенні, підтримці інтерактивних зв'язків з віддаленими користувачами.

Монографія орієнтована на науковців, практиків у сфері інформатизації, широкий загал читачів, які цікавляться цією проблемою.

Фонд Кабінета бібліотекознавства ім. Л.Б. Хавкіної
Надійшло у серпні 2020

 

Останні надходження

Вовк Ірина Олегівна
Шейко Василь Миколайович
Харріс Роберт
Водотика Тетяна Сергіївна
Корзун Олена Вікторівна
Томенко Микола Володимирович
Крістіан Браян
Фосслін Ліз
Єнсен Альфред
Яневський Данило Борисович
Підлуцький Олекса
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання