Психологія міграції

Слюсаревський Микола Миколайович

Психологія міграції

2018

Слюсаревський М. М. Психологія міграції [Текст]: навч. посіб. / М. М. Слюсаревський, О. Є. Блинова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Талком, 2018. – 358, [1] с.

К2-206217

У навчальному посібник; розкрито соціально-психологічну сутність феномена міграції, висвітлено найважливіші питання міграційної поведінки людей у сучасному глобалізованому світі, описано детермінанти ухвалення ними рішень на користь міграції, соціально-психологічні механізми адаптації та акультурації мігрантів у країнах перебування. Міграційні процеси аналізуються під кутом зору як еміграції українців до країн зарубіжжя, так і тенденцій та перспектив імміграції іноземних громадян до України. Поряд із ним розглянуто проблематику внутрішніх міграцій у сьогоденній Україні, які зумовлюються найрізноманітнішими чинниками – від поглиблення урбанізації до війни на Донбасі. Окрему увагу приділено особливостям психологічної допомоги людині в ситуації вимушеної або нелегальної міграції, специфіці й основним напрямам консультаційної роботи з трудовими мігрантами і внутрішньо переміщеними особами, їхніми родинами та дітьми.

Для студентів закладів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю «Психологія», та їхніх викладачів. Може бути використаний і в процесі підготовки студентів за іншими спеціальностями галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». Стане в пригоді також практичним психологам, фахівцям соціальної сфери, працівникам правоохоронних органів, науковцям.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у вересні 2020

 

Останні надходження

Белова Светлана Леонидовна
Сорока Юрій Володимирович
Зонненбург Джастін
Marinista Марина
Marinista Марина
Вербер Бернар
Yaremko, Irina I.
Пересьолкова Яна
Волох Анатолій Михайлович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання