Психологія міграції

Слюсаревський Микола Миколайович

Психологія міграції

2018

Слюсаревський М. М. Психологія міграції [Текст]: навч. посіб. / М. М. Слюсаревський, О. Є. Блинова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Талком, 2018. – 358, [1] с.

К2-206217

У навчальному посібник; розкрито соціально-психологічну сутність феномена міграції, висвітлено найважливіші питання міграційної поведінки людей у сучасному глобалізованому світі, описано детермінанти ухвалення ними рішень на користь міграції, соціально-психологічні механізми адаптації та акультурації мігрантів у країнах перебування. Міграційні процеси аналізуються під кутом зору як еміграції українців до країн зарубіжжя, так і тенденцій та перспектив імміграції іноземних громадян до України. Поряд із ним розглянуто проблематику внутрішніх міграцій у сьогоденній Україні, які зумовлюються найрізноманітнішими чинниками – від поглиблення урбанізації до війни на Донбасі. Окрему увагу приділено особливостям психологічної допомоги людині в ситуації вимушеної або нелегальної міграції, специфіці й основним напрямам консультаційної роботи з трудовими мігрантами і внутрішньо переміщеними особами, їхніми родинами та дітьми.

Для студентів закладів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю «Психологія», та їхніх викладачів. Може бути використаний і в процесі підготовки студентів за іншими спеціальностями галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». Стане в пригоді також практичним психологам, фахівцям соціальної сфери, працівникам правоохоронних органів, науковцям.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у вересні 2020

 

Останні надходження

Гарькава Тетяна Анатоліївна
Курінний Петро Федорович
Тайлер Енн
Ішіґуро Кадзуо
Гемінґвей Ернест
Сент-Обін Едвард
Андрухович Софія
Парамонов Андрей Федорович
Leleka, Tetiana
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання