Фінансова безпека держави

Марченко Ольга Михайлівна

Фінансова безпека держави

2020

Марченко О. М. Фінансова безпека держави [Текст] : навч. посіб. / О. М. Марченко, Я. Я. Пушак, І. О. Ревак ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2020. – 355 с.

К2-206222

Висвітлено теоретико-методологічні, організаційні, нормативно-правові засади і практичні аспекти фінансової безпеки держави в розрізі її компонентів. Зокрема, викладено суть, чинники, проблеми та стратегічні напрями забезпечення бюджетної, боргової, грошово-кредитної, банківської безпеки, безпеки небанківських фінансових ринків (валютного, фондового та страхового). Охарактеризований стан фінансової безпеки України з погляду її складових, загрози національним інтересам у кожній зі сфер та головні напрями їх подолання. Подано контрольні питання, тести та практичні завдання. Запропоновано завдання для самостійної роботи з метою розвитку аналітичного мислення для самоперевірки знань та творчого підходу у процесі наукових досліджень.

Для здобувачів наукового ступеня доктор філософії та інших освітніх ступенів, які вивчають безпекознавчі дисципліни, викладачів економічних дисциплін, фахіців-практиків у сфері фінансів та державного управління.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у вересні 2020

 

Останні надходження

Белова Светлана Леонидовна
Сорока Юрій Володимирович
Зонненбург Джастін
Marinista Марина
Marinista Марина
Вербер Бернар
Yaremko, Irina I.
Пересьолкова Яна
Волох Анатолій Михайлович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання