Фінансова безпека держави

Марченко Ольга Михайлівна

Фінансова безпека держави

2020

Марченко О. М. Фінансова безпека держави [Текст]: навч. посіб. / О. М. Марченко, Я. Я. Пушак, І. О. Ревак ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2020. – 355 с.

К2-206222

Висвітлено теоретико-методологічні, організаційні, нормативно-правові засади і практичні аспекти фінансової безпеки держави в розрізі її компонентів. Зокрема, викладено суть, чинники, проблеми та стратегічні напрями забезпечення бюджетної, боргової, грошово-кредитної, банківської безпеки, безпеки небанківських фінансових ринків (валютного, фондового та страхового). Охарактеризований стан фінансової безпеки України з погляду її складових, загрози національним інтересам у кожній зі сфер та головні напрями їх подолання. Подано контрольні питання, тести та практичні завдання. Запропоновано завдання для самостійної роботи з метою розвитку аналітичного мислення для самоперевірки знань та творчого підходу у процесі наукових досліджень.

Для здобувачів наукового ступеня доктор філософії та інших освітніх ступенів, які вивчають безпекознавчі дисципліни, викладачів економічних дисциплін, фахіців-практнків у сфері фінансів та державного управління.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у вересні 2020

 

Останні надходження

Гарькава Тетяна Анатоліївна
Курінний Петро Федорович
Тайлер Енн
Ішіґуро Кадзуо
Гемінґвей Ернест
Сент-Обін Едвард
Андрухович Софія
Парамонов Андрей Федорович
Leleka, Tetiana
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання