Історико-культурні студії

Історико-культурні студії

2019

Історико-культурні студії [Текст] = Historical and Cultural Studies : [наук. журн.] / [Нац. ун-т «Львів. політехніка»] ; [редкол.: С. Павлюк (голов. ред.) та ін.]. – Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2014. – Т. 6, № 1. – 2019. – 84 с.: іл.

К5-30118

Двомовний науковий журнал «Історико-культурні студії» заснований у 2014 р. Виходить один раз в рік. Кінцевий термін подання статей до журналу – 15 червня кожного року.

Журнал покликаний сприяти теоретичному та практичному розвитку історичних, культурологічних, музеєзнавчих та пам’яткоохоронних досліджень. Зокрема йдеться про публікацію досліджень та рецензій, де розглядаються питання та проблеми історичної пам’яті, археології, етнографії, краєзнавства, спеціальних історичних дисциплін, персоналій, усної та повсякденної історії, популяризації та збереження культурної спадщини, історії музеїв та їх колекцій, історії архітектури тощо.

Міністерством науки та освіти України внесено до фахових часописів з історичних наук 13 грудня 2016 року. Затверджено наказом №1604 від 22.12. 2016 року. Видавець та засновник журналу: Національний університет «Львівська політехніка» та Інститут народознавства НАН України. Журнал індексується в наукометричній базі Index Copernicus.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у вересні 2020

 

Останні надходження

Гарькава Тетяна Анатоліївна
Курінний Петро Федорович
Тайлер Енн
Ішіґуро Кадзуо
Гемінґвей Ернест
Сент-Обін Едвард
Андрухович Софія
Парамонов Андрей Федорович
Leleka, Tetiana
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання