Мова

Мова

2019

Мова [Текст] : наук.-теорет. часоп. з мовознавства / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; [голов. ред. Є. М. Степанов]. – Одеса : Астропринт, 1993. – № 31. – 2019. – 83 с.

К5-30080

Рік заснування: 1993. Галузь і проблематика: Публікація результатів актуальних теоретичних і прикладних проблем лінгвістики. Різноаспектні дослідження феномену мови і мовлення. Рецензування монографій, наукових збірників, словників, підручників і навчальних посібників, присвячених вивченню мов. Свідоцтво про державну реєстрацію: № 8932 від 06.07.2004 г. Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: № 1-05/8 от 22.12.2010 г., № 1328-05/8 от 21.12.2015 г.

Мова видання: українська, російська, білоруська, англійська, німецька, французька, іспанська, болгарська, польська, чеська, сербська, турецька і деякі інші. Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Головний редактор: Степанов Євгеній Миколайович, д-р філол. наук, доц. Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у вересні 2020

 

Останні надходження

Гарькава Тетяна Анатоліївна
Курінний Петро Федорович
Тайлер Енн
Ішіґуро Кадзуо
Гемінґвей Ернест
Сент-Обін Едвард
Андрухович Софія
Парамонов Андрей Федорович
Leleka, Tetiana
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання