Мова

Мова

2019

Мова [Текст] : наук.-теорет. часоп. з мовознавства / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; [голов. ред. Є. М. Степанов]. – Одеса : Астропринт, 1993. – № 31. – 2019. – 83 с.

К5-30080

Рік заснування: 1993. Галузь і проблематика: Публікація результатів актуальних теоретичних і прикладних проблем лінгвістики. Різноаспектні дослідження феномену мови і мовлення. Рецензування монографій, наукових збірників, словників, підручників і навчальних посібників, присвячених вивченню мов. Свідоцтво про державну реєстрацію: № 8932 від 06.07.2004 г. Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: № 1-05/8 от 22.12.2010 г., № 1328-05/8 от 21.12.2015 г.

Мова видання: українська, російська, білоруська, англійська, німецька, французька, іспанська, болгарська, польська, чеська, сербська, турецька і деякі інші. Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Головний редактор: Степанов Євгеній Миколайович, д-р філол. наук, доц. Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у вересні 2020

 

Останні надходження

Белова Светлана Леонидовна
Сорока Юрій Володимирович
Зонненбург Джастін
Marinista Марина
Marinista Марина
Вербер Бернар
Yaremko, Irina I.
Пересьолкова Яна
Волох Анатолій Михайлович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання