Резекція печінки

Резекція печінки

2019

Резекція печінки [Текст] = Резекция печени = Liver resection: наук.-практ. аспекти: [монографія] / В. В. Бойко [та ін.]; ДУ ''Ін-т заг. та невідклад. хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України''. - Харків: Промінь, 2019. - 101, [2] с.: іл.

К5-30379

Монографія присвячена технологіям, які використовуються при виконанні резекцій печінки. Наводяться сучасні анатомічні відомості про будову печінки, історичні аспекти розвитку хірургічної гепатології, методи діагностики захворювань печінки. У цілому окреслюються необхідні умови безпечного виконання операцій па печінці, які мають на меті мінімізацію крововтрати та збереження достатнього функціонального залишкового об'єму печінки. Детально характеризуються особливості анестезіологічного забезпечення операцій па печінці, з урахуванням як метаболізму препаратів печінкою, так і забезпечення низького показника центрального венозного тиску. Велика увага відводиться методикам розділення (дисекції) тканини печінки з аналізом переваг та недоліків кожної з них. Представлені варіанти різних за обсягом резекцій печінки - від сегментарних до розширених ліво- чи правобічних гемігепатектомій. Окремо розглянуті оперативні втручання при травмах печінки та методи васкулярної ексклюзії печінки. Для гепатобіліарних хірургів полаються рекомендації щодо техніки оперативних втручань, вирішення тактичних питань та ведення післяопераційного періоду.

У монографії використані матеріали науково-дослідних робіт Інституту та дисертаційних робіт Д. І. Скорого, М. Е. Пиеецької, М. С. Черняева за їх згодою. Автори висловлюють безмежну подяку за надані матеріали.

Монографія розрахована на хірургів, гастроентерологів, курсантів та студентів старших курсів вищих медичних закладів.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у листопаді 2020

 

Останні надходження

Белова Светлана Леонидовна
Сорока Юрій Володимирович
Зонненбург Джастін
Marinista Марина
Marinista Марина
Вербер Бернар
Yaremko, Irina I.
Пересьолкова Яна
Волох Анатолій Михайлович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання