Психічне насильство: кримінологічні та кримінально-правові засади протидії

Собко Ганна Миколаївна

Психічне насильство: кримінологічні та кримінально-правові засади протидії

2020

Собко Г. М. Психічне насильство : кримінологічні та кримінально-правові засади протидії [Текст]: монографія / Г. М. Собко; Одес. держ. ун-т внутр. справ. - Херсон: Гельветика, 2020. - 482 с.: іл.

К2-207227

Монографія присвячена дослідженню актуальної проблеми кримінології та кримінального права України, яка має міждисциплінарний характер аналізу складних у науково-теоретичному та практичному аспектах проблем протидії психічному насильству в Україні.

Увага зосереджується на широкому колі проблемних питань від теоретико-методологічних засад пізнання феномену «психічне насильство» до сучасної парадигми кримінально-правової охорони особи від зазначеного нефізичного вплину. Розкрито світогляди філософсько-правові концепції та на основі культурні й юридико-психологічні аспекти усвідомлення змісту феномену психічного насильства. Досліджено складові кримінально-правової характеристики та види психічного насильства в системі кримінального права України. Проаналізовано кримінологічні аспекти характеристики та на основі узагальнення зарубіжного досвіду, обґрунтовано ключові напрями та заходи запобігання психічному насильству в Україні.

Монографія розрахована на широке коло фахівців у сфері протидії психічному насильству, науковців, викладачів та студентів за напрямами кримінології та кримінального права.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у листопаді 2020

 

Останні надходження

Белова Светлана Леонидовна
Сорока Юрій Володимирович
Зонненбург Джастін
Marinista Марина
Marinista Марина
Вербер Бернар
Yaremko, Irina I.
Пересьолкова Яна
Волох Анатолій Михайлович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання