Загальна хірургія

Загальна хірургія

2020

Загальна хірургія : [підруч. для студентів вищ. навч. закл.] / В. П. Андрющенко, Я. С. Березницький, А. В. Верба та ін.; за заг. ред. Я. С. Березницького та ін. – 2-ге вид. – Вінниця : Нова книга, 2020. – 342 с.: іл., табл. – (Національний підручник).

К5-30404

Зміст підручника відповідає затвердженій МОЗ України програмі підготовки лікаря загальної практики з питань вивчення та засвоєння основних розділів загальної хірургії. Поряд з питаннями організації хірургічної допомоги, обстеження та нагляду за хірургічним хворим, у підручнику наведено основні термінологічні, діагностичні та лікувальні принципи надання медичної допомоги хворим з проявами основних, соціально значущих хірургічних захворювань.

Матеріал у підручнику структурований, із чіткім виділенням основних розділів теми, і викладений відповідно до професійно орієнтованих завдань, затверджених галузевих стандартів. Кожний розділ теми представлений в алгоритмізованому вигляді, що, на думку авторів, повинно сприяти кращому засвоєнню матеріалу студентами при використанні кредитно-модульної системи навчання.

Підручник розрахований на студентів 3 курсу вищих навчальних закладів медичного профілю III–IV рівнів акредитації.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у листопаді 2020

 

Останні надходження

Петров, Дмитрій
Posokhov, Igor
Орзел, Чед
Карлсон, В. Бернард
Айзексон, Волтер
Ліндсі, Джек
Томазов, Валерій Вячеславович
Максюта, Микола Єгорович
Марчук, Микола Іванович
Погребняк, Галина Петрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання