Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития

Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития

2019

Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития [Текст] : науч.-практ. и теорет. сб. / Нац. акад. наук Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, Междунар. ассоц. акад. наук, Совет директоров науч. б-к и информ. центров ; [редкол. : А. С. Онищенко (пред.) и др.]. - Киев : НБУВ, 2000 - .
Вып. 17. - 2019. - 207, [1] с.

К2-207703

У цьому випуску збірника вміщено статті про наукові проекти, зокрема про результати виконання науково-дослідної роботи «Бібліотечна, архівна та інформаційна діяльність національної бібліотеки в сучасному науково-інформаційному просторі». У статтях провідних фахівців Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського розглянуті основні напрямки діяльності бібліотеки як науково-дослідного інституту НАН України. Окремі наукові статті українських і білоруських учених присвячені питанням трансформації сучасної бібліотеки як системи в цілому і її складових. Традиційно особливу увагу приділено проблемі інформаційного забезпечення розвитку науки.

Фонд Кабінета бібліотекознавства ім. Л.Б. Хавкіної
Надійшло у грудні 2020

 

Останні надходження

Диденко, Екатерина
Чалдині, Роберт Бено
Гокінґ, Стівен
Гілл, Наполеон
Риггз, Ренсом
Ратнер, Александр Григорьевич
Бондаренко, Александр Федорович
Карпенко, Євгенія Анатоліївна
Дуцяк, Ігор Зенонович
Коршиков Іван Іванович
Тупахіна Ольга Володимирівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання