На перехресті модерну. Федір Кричевський на шляху до постімпресіонізму

Павельчук Іва

На перехресті модерну. Федір Кричевський на шляху до постімпресіонізму

2019

Павельчук І. На перехресті модерну. Федір Кричевський на шляху до постімпресіонізму [Текст] / І. Павельчук; Львів. нац. акад. мистецтв. - 2-ге вид., випр. і допов. - Київ: Києво-Могилянська академія, 2019. - 102 с., [10] арк. іл.: іл.

К3-66021

У книзі розглянуто творчий досвід видатного українського колориста першої третини XX століття Федора Григоровича Кричевського, який акумулював інноваційні практики європейського модерну 1870-1910-х років через засвоєння особливостей французького ар ну по та віденського сецесіона. Імпресіонізм, символізм та постімпресіонізм, започатковані на тлі загальноєвропейської кризи позитивізму і натуралізму, презентували альтернативні антиакадемічні тенденції, що впровадили новий ірраціонально-суб'єктивний погляд на мистецтво. Ці передові тенденції межі XIX-XX століть виявилися світоглядним ''перехрестям'' майбутніх шукань Ф. Кричевського на шляху опанування природи синтезу, що стала невід'ємною частиною його постімнресіоністичної практики кінця 1920 - початку 1930-х років. Основну увагу акцентовано на проблемі синтезу мистецтв у практиці Ф. Кричевського 1913-1928 років, усвідомлення якого зрештою дозволило українському колористові знайти власний живописно-пластичний код синтетизму та впровадити його у постімнресіоністичні шукання 1930-х років. Дослідження вводить у науковий обіг значний фактологічний матеріал, зібраний на тлі міжнародного соціогуманітарного дискурсу межі ХІХ-ХХ століть.

Публікацію адресовано науковцям, аспірантам і студентам спеціальностей «історія мистецтва» та «образотворче мистецтво», мистецтвознавцям, викладачам, музейним працівникам і всім небайдужим до історії українського мистецтва та його значення у світовому контексті.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у грудні 2020

 

Останні надходження

Петров, Дмитрій
Posokhov, Igor
Орзел, Чед
Карлсон, В. Бернард
Айзексон, Волтер
Ліндсі, Джек
Томазов, Валерій Вячеславович
Максюта, Микола Єгорович
Марчук, Микола Іванович
Погребняк, Галина Петрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання