Колекція Київської казенної палати з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Сохань Світлана Валентинівна

Колекція Київської казенної палати з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

2019

Сохань С. В. Колекція Київської казенної палати з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] / Світлана Сохань; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ: НБУВ, 2019. - Вип. 1: Акти і документи Михайлівського Золотоверхого монастиря (1522-1785): археогр. дослідж., наук. кат. / [редкол.: М. А. Філіпович (голова) та ін.]. - 2019. - 378, [1] с.: факс. - Текст укр., старослов.

К4-29641

Даним виданням розпочато серію каталогів, що репрезентуватимуть актові документи з історії власницьких прав на землеволодіння київських монастирів з унікальної рукописної колекції Київської казенної палати, яка зберігається у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Запропоноване джерелознавче дослідження зумовлене посиленням суспільного інтересу до різних історико-культурних аспектів функціонування Церкви на українських теренах.

У пертому випуску видання представлено комплекс актових документів XVI-XVIII ст. Михайлівського Золотоверхого монастиря, до якого ввійшли 314 археографічних описань. Це - оригінали та копії королівських привілеїв, царських грамот, універсалів гетьманів, судових позовів, купчих та замінних записів, духівниць тощо. У Додатках міститься каталог документів Михайлівського Золотоверхого монастиря з колекції Київської казенної палати, відсутніх у фондах ІР НБУВ і відтворених за описами 1786 р. та 1837 р., та фотокопія рукопису «Опись краткая имений монастиря Золотоверхого Михайловского Киевского...». Науково-довідковий апарат складається з іменного та географічного покажчиків, покажчика інституцій, списку скорочень літератури й архівних джерел.

Видання розраховане па істориків, правознавців, культурологів, а також на широке коло всіх, кого цікавить історія України.

Фонд документних пам`яток
Надійшло у грудні 2020

 

Останні надходження

Петров, Дмитрій
Posokhov, Igor
Орзел, Чед
Карлсон, В. Бернард
Айзексон, Волтер
Ліндсі, Джек
Томазов, Валерій Вячеславович
Максюта, Микола Єгорович
Марчук, Микола Іванович
Погребняк, Галина Петрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання