Научная речь элементарно

Безкоровайная, Любовь Сергеевна

Научная речь элементарно

2019

Безкоровайная, Любовь Сергеевна
Научная речь элементарно [Електронний ресурс] : учеб. пособие по науч. стилю речи / Л. С. Безкоровайная, Е. Л. Штыленко, В. Е. Штыленко ; Харьк. нац. автомобил.-дорож. ун-т. - Электрон. изд. на CD-ROM. - Электрон. текстовые дан. - Харьков : ХНАДУ, 2019 -
Систем. вимоги: Windows XP або вище ; PDF Мастер.
Ч. 1. - 2019. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

 

Останні надходження

Журба Панас
Хомуленко Борис Владиславович
Таукешева Тетяна Дауледкіріївна
Куценко Анатолий Николаевич
Шпорлюк Роман
Вааль Франс де
Коробейнікова Тетяна Іванівна
Букач Валерій Михайлович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання