Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки

Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки

2020

Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю створення каф. економіки. безпеки та інновац. діяльності підприємства Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 18 лют. 2020 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. : О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. - Електрон. текст. дані. - Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2020. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: Windows XP та вище ; PDF Мастер.

 

Останні надходження

Журба Панас
Хомуленко Борис Владиславович
Таукешева Тетяна Дауледкіріївна
Куценко Анатолий Николаевич
Шпорлюк Роман
Вааль Франс де
Коробейнікова Тетяна Іванівна
Букач Валерій Михайлович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання