Соціальна історія традиційного непальського буддизму

Марков, Дмитро Євгенович

Соціальна історія традиційного непальського буддизму

2018

Марков, Дмитро Євгенович.
Соціальна історія традиційного непальського буддизму [Текст] : [нариси] / Д. Є. Марков ; Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. - Київ : Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2018. - 271 с., [8] арк. іл. - ISBN 978-966-02-8773-0 (у паліт.).

К2-208179

У монографії досліджуються розвиток і роль буддизму та сангхи в непальському традиційному суспільстві, що розглянуто в ширшому контексті політичних і релігійних процесів, еволюції уявлень і практик у домодерному та ранньомодерному Непалі. Дослідження розкриває процеси інституційних та ідеологічних змін у непальській буддійській громаді, еволюцію та особливості відносин сангхи і держави в середньовічному і ранньомодерному Непалі, зокрема й буддійську ритуально-політичну складову традицій непальської монархії. Особливу увагу приділено питанням соціальної та релігійної ідентичності непальських буддистів; досліджуються уявлення сангхи про державу і соціальний устрій та сама соціальна організація буддистів.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у січні 2021

 

Останні надходження

Петров, Дмитрій
Posokhov, Igor
Орзел, Чед
Карлсон, В. Бернард
Айзексон, Волтер
Ліндсі, Джек
Томазов, Валерій Вячеславович
Максюта, Микола Єгорович
Марчук, Микола Іванович
Погребняк, Галина Петрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання