Антропологічний код української культури і цивілізації

Антропологічний код української культури і цивілізації

2020

Антропологічний код української культури і цивілізації [Текст] : [монографія : у 2 кн.] / О. О. Рафальський [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2020 - . - ISBN 978-966-029281-9.
Кн. 1. - 2020. - 428, [3] с. - ISBN 978-966-02-9282-6 (у паліт.)

К4-29738

З'ясовуються історичні, теоретичні та методологічні основи наукового пізнання антропологічного коду української культури і цивілізації, їх самобутності і загадковості, в епіцентрі яких знаходиться людина як унікальна і найвища цінність. Розкривається його сутність як сукупність образів, засобів біологічного і соціокультурного характеру, пов'язаних з певним комплексом стереотипів свідомості окремої людини або групи людей, які виражаються в архетипах, менталітеті, інтелектуальної, моральної та матеріальної життя, в політичній і соціальній організації суспільства, його культури і цивілізації , транзитному характер і здібності успадковуватися. Аналізується зміст і функції антропологічного коду культури і цивілізації на різних етапах історії України - від найдавніших часів до сучасності як системи значень і типів мислення людини, його психології та менталітету, способів сприйняття їм цінностей, інтелектуального та емоційного розуміння світу, певної культури і цивілізації. Стрижнем антропологічного коду культури виступає людина, а антропологічного коду цивілізації - суспільство.
Спростовуються різного роду теорії втрати ціннісно-смисловий форми буття людини в умовах глобалізації сучасного світу, парадигма «русского мира», коду так званої «общеруской» культури, канонічної території, цивілізації, спільних коренів, генетичного і культурного розвитку українського і російського народів. Видання розраховане на науковців і викладачів історії, філософії, культурології, політології, етнології, вчителів, аспірантів і студентів, широке коло осіб, які цікавляться антропологічним осмисленням української культури і цивілізації.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у лютому 2021

 

Останні надходження

Гейман Ніл
Йонеско Ежен
Денищук Павло Андрійович
Бе Кай-Міхаель
Слободян Василь
Шаповал Андрій Іванович
Дугін, Станіслав Петрович
Дугін, Станіслав Петрович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання