Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства

Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства

2020

Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. учнів, студентів, аспірантів і молодих вчених каф. підприємництва і маркетингу Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 27 жовт. 2020 р. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. : Полінкевич О. М., Шостак Л. В.]. - Електрон. наук. вид. на CD-ROM. - Електрон. текстові дані. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2020. - 1 електрон. опт. диск (DVD+R). - Систем. вимоги: Windows XP або вище ; PDF Мастер.

 

Останні надходження

Диденко, Екатерина
Чалдині, Роберт Бено
Гокінґ, Стівен
Гілл, Наполеон
Риггз, Ренсом
Ратнер, Александр Григорьевич
Бондаренко, Александр Федорович
Карпенко, Євгенія Анатоліївна
Дуцяк, Ігор Зенонович
Коршиков Іван Іванович
Тупахіна Ольга Володимирівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання