Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства

Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства

2020

Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. учнів, студентів, аспірантів і молодих вчених каф. підприємництва і маркетингу Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 27 жовт. 2020 р. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. : Полінкевич О. М., Шостак Л. В.]. - Електрон. наук. вид. на CD-ROM. - Електрон. текстові дані. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2020. - 1 електрон. опт. диск (DVD+R). - Систем. вимоги: Windows XP або вище ; PDF Мастер.

 

Останні надходження

Гейман Ніл
Йонеско Ежен
Денищук Павло Андрійович
Бе Кай-Міхаель
Слободян Василь
Шаповал Андрій Іванович
Дугін, Станіслав Петрович
Дугін, Станіслав Петрович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання