Соціально-трудові відносини : проблеми науки та практики

Соціально-трудові відносини : проблеми науки та практики

Соціально-трудові відносини : проблеми науки та практики [Електронний ресурс] : монографія / [С. І. Бандур, Т. А. Костишина, О. О. Нестуля та ін.] ; за ред. Т. А. Костишиної ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки ''Полтав. ун-т економіки і торгівлі'' (ПУЕТ), Каф. упр. персоналом, економіки праці та екон. теорії. - Електрон. текстові дані. - Полтава : ПУЕТ, 2020. - 1 електрон. опт. диск (CD-R). - Систем. вимоги: Windows XP або вище ; PDF Мастер.

 

Останні надходження

Гейман Ніл
Йонеско Ежен
Денищук Павло Андрійович
Бе Кай-Міхаель
Слободян Василь
Шаповал Андрій Іванович
Дугін, Станіслав Петрович
Дугін, Станіслав Петрович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання