Соціально-трудові відносини : проблеми науки та практики

Соціально-трудові відносини : проблеми науки та практики

Соціально-трудові відносини : проблеми науки та практики [Електронний ресурс] : монографія / [С. І. Бандур, Т. А. Костишина, О. О. Нестуля та ін.] ; за ред. Т. А. Костишиної ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки ''Полтав. ун-т економіки і торгівлі'' (ПУЕТ), Каф. упр. персоналом, економіки праці та екон. теорії. - Електрон. текстові дані. - Полтава : ПУЕТ, 2020. - 1 електрон. опт. диск (CD-R). - Систем. вимоги: Windows XP або вище ; PDF Мастер.

 

Останні надходження

Диденко, Екатерина
Чалдині, Роберт Бено
Гокінґ, Стівен
Гілл, Наполеон
Риггз, Ренсом
Ратнер, Александр Григорьевич
Бондаренко, Александр Федорович
Карпенко, Євгенія Анатоліївна
Дуцяк, Ігор Зенонович
Коршиков Іван Іванович
Тупахіна Ольга Володимирівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання