Соціально-трудові відносини : проблеми науки та практики

Соціально-трудові відносини : проблеми науки та практики

Соціально-трудові відносини : проблеми науки та практики [Електронний ресурс] : монографія / [С. І. Бандур, Т. А. Костишина, О. О. Нестуля та ін.] ; за ред. Т. А. Костишиної ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки ''Полтав. ун-т економіки і торгівлі'' (ПУЕТ), Каф. упр. персоналом, економіки праці та екон. теорії. - Електрон. текстові дані. - Полтава : ПУЕТ, 2020. - 1 електрон. опт. диск (CD-R). - Систем. вимоги: Windows XP або вище ; PDF Мастер.

 

Останні надходження

Шпорлюк Роман
Вааль Франс де
Коробейнікова Тетяна Іванівна
Букач Валерій Михайлович
Королович Оксана Васильевна
Леган Ірина Миколаївна
Багряна Анна Юріївна
Ульбінайте Дайва
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання